W 2020 r. odnotowano 424 mln transakcji Blikiem przy ponad 7 mln aktywnych użytkowników (7,6 mln na koniec pierwszego kwartału 2021 r.). Blik jako powszechny system dostępny jest dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Dołączają do niego wciąż nowi uczestnicy – między innymi globalni dostawcy płatności, coraz więcej banków spółdzielczych czy startujące na rynku fintechy płatnicze.

Blikiem można zapłacić w całym polskim internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e-commerce. Transakcji można dokonywać w ponad 700 tys. terminali płatniczych (70 proc. wszystkich terminali w kraju) oraz w ponad 20 tys. bankomatów (90 proc. urządzeń na rynku). Natychmiastowe przelewy na telefon Blik stały się najszybciej rosnąca kategorią transakcji realizowanych za pomocą mobilnego systemu płatności (wzrost o 167 proc. rok do roku).

– Cały czas intensywnie pracujemy nad zwiększeniem zakresu usług oraz dalszym wzrostem liczby aktywnych użytkowników. Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte po pięciu latach dynamicznego rozwoju tworzą silną podstawę do dalszych inwestycji w takie obszary jak contactless, globalny rozwój płatności e-commerce czy też w segment instant payments w tym P2P. Jesteśmy wiodącą marką płatniczą w Polce oraz liderem europejskim w obszarze mobilnych płatności w e-commerce. Udział Blika we wszystkich transakcjach finansowych zrealizowanych w aplikacjach polskich banków w 2020 osiągnął poziom 44 proc. Pod koniec roku Blik wyprzedził karty płatnicze wydane przez polskie banki w liczbie transakcji w globalnym e-commerce – polskim i zagranicznym – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP. Zapowiada dalsze inwestycje w rozwój Blika w Polsce i w Europie.

PSP, operator systemu odnotował znaczny wzrost przychodów, które w 2020 r. wyniosły 70,6 mln zł – to wzrost o blisko 71 proc. rok do roku (w 2019 r. spółka osiągnęła 41,3 mln przychodów). Łączne przychody spółki w pierwszych pięciu latach działania wyniosły 83,6 mln zł. Średni roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2015-2020 wyniósł 91 proc.

Dzięki utrzymaniu kosztów na poziomie z 2019 r. (wyniosły 43,6 mln zł wobec 43 mln zł w 2019 r.) udało się uzyskać dodatnie wyniki – pierwszy raz w skali pełnego roku obrotowego. Wynik operacyjny (EBIT, czyli zysk przed podatkiem i kosztami finansowymi) wyniósł 27 mln zł wobec 1,7 mln zł pod kreską w 2019 r. EBITDA wyniosła 30,5 mln zł wobec 1,7 mln zł w 2019 r. Zysk netto wyniósł 36 mln zł.

Na czym zarabia PSP? Użytkownicy Blika, klienci którzy korzystają z systemu za pośrednictwem aplikacji mobilnej swojego banku, nie ponoszą żadnych opłat za realizację transakcji. Mogą nim płacić w internecie, terminalach stacjonarnych, przelewać pieniądze na numer telefonu, wpłacać i wypłacać pieniądze bankomatów, a także ustawiać płatności cykliczne – bez kosztów. PSP osiąga przychody między innymi z opłat od rozliczania transakcji, które uiszczają banki i agenci rozliczeniowi czy opłat za autoryzację transakcji.

– Osiągnięty przez spółkę wzrost przychodów spowodowany jest tzw. efektem skali. Wciąż jesteśmy na etapie zwiększania transakcyjności i dostępności Blika. Mamy ogromny potencjał do dalszego wzrostu, nie tylko w ramach skalowania obecnych produktów w Polsce i międzynarodowo, ale także poprzez oferowanie nowych obszarów zastosowań Blika – podsumowuje Mazurkiewicz.