Już wkrótce do Sejmu trafi projekt ustawy przewidującej zwiększenie procentowych udziałów, jakie jednostkom samorządu terytorialnego przysługują w podatku dochodowym od osób fizycznych. To odpowiedź PO na pomysł PiS zwiększenia kwoty zmniejszającej PIT.

Prezydent RP przedstawił 29 listopada 2015 r. Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51). Istotą proponowanej zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podniesienie kwoty zmniejszającej podatek począwszy od roku podatkowego 2016. Skutkiem wejścia jej w życie będzie obniżenie dochodów sektora finansów publicznych w 2016 r. o 15,58 mld zł. Połowa tej kwoty to dochody jednostek samorządu terytorialnego.

– Zmniejszenie dochodów samorządów o 7,73 mld zł oznacza pozbawienie ponad połowy z nich nadwyżki operacyjnej – mówi Andrzej Halicki, poseł PO. – Oznacza to znaczące zmniejszenie możliwości inwestycyjnych samorządów i radykalne zmniejszenie finansowania inwestycji ze środków własnych – dodaje.

W efekcie może dojść albo do poważnego obniżenia poziomu wydatków inwestycyjnych, w tym wykorzystania środków europejskich, albo też do znaczącego dalszego wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

– Prezydencki projekt ustawy nie obejmuje swoim zakresem zmian w treści ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – mówi Jan Grabiec, poseł PO. Aby temu zapobiec, Platforma Obywatelska opracowała projekt ustawy, która ma spowodować, że podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek będzie dla budżetu samorządów neutralne.

– Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego trafi do Sejmu już niebawem – wskazuje Andrzej Halicki. – Chcemy, aby prace nad nim toczyły się łącznie z projektem przedstawionym przez Prezydenta RP – dodaje.

Projekt zakłada, że udział w podatku PIT, jaki otrzymują samorządy, ma zostać zwiększony do 48,82 proc. (gminy), 12,82 proc. (powiaty) i 2,0 proc. (województwa samorządowe). Obecnie udziały te wynoszą 37,79 (gminy), 10,25 (powiaty) i 1,6 (województwa samorządowe).

– Proponowane zwiększenie procentowych udziałów poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego we wpływach podatkowych zapewnia im dochody takie same jak według obecnych przepisów – mówi Jan Grabiec. – Oczywiście przy założeniu poprawności szacunku obniżenia wpływów podatkowych o 15,58 mld zł – dodaje.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem