Przygotowania do Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności wpłynie w wykorzystujących go firmach na zarządzanie płynnością, ich rozliczenia z kontrahentami, rozliczenia podatkowe, a przede wszystkim na systemy finansowo-księgowe i współpracę z bankiem.

Publikacja: 23.04.2018 09:34

Przygotowania do Split Payment

Foto: 42020221

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, wejdzie w życie 1 lipca jako system nieobowiązkowy. Jednak Ministerstwo Finansów chce, aby miały nim być objęte obowiązkowo wszystkie branże. Dlatego też nawet firmy, które nie planują obecnie wykorzystywania MPP, powinny wiedzieć, jakie zmiany w ich działalności przyniesie jego wprowadzenie. Te zaś, które ze Split Payment skorzystają, już powinny być do tego przygotowane.

 

Wpływ na płynność

Warto przede wszystkim wiedzieć, że dobrowolność dotyczy tylko nadawcy - u odbiorcy wartość podatku (wskazana w przelewie przez płatnika) automatycznie zostanie zaksięgowana na rachunku VAT. Przelew w mechanizmie podzielonej płatności trafi na rachunek odbiorcy wtedy kiedy jest to rachunek rozliczeniowy (czyli nie ROR) oraz jest to rachunek prowadzony w polskich złotych. Dodatkowym elementem na który należy zwrócić uwagę to fakt, że w MPP można zapłacić tylko za jedną fakturę - dotychczasowy model płatności umożliwia przedsiębiorcy płacenie za kilka faktur jednym przelewem lub też kompensowanie wzajemnych należności. To wymusza przygotowanie się działów księgowych do działania w nowych warunkach.

Odbiorca ma więcej problemów. Przede wszystkim z płynnością. Otóż dysponowanie środkami na rachunku VAT podlega restrykcjom: środki na nim zgromadzone będzie można wykorzystać jedynie do płatności za fakturę VAT i rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Jedynie na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę, w drodze postanowienia, na inne przeznaczenie tych środków. De facto oznacza to ograniczenie dotychczasowej płynności. Trzeba w planowaniu finansowym bazować na kwocie netto faktur od kontrahenta. Skala tego ograniczenia będzie w bardzo dużym stopniu zależała od rozkładu harmonogramu wpływów i wydatków przedsiębiorstwa oraz od stawki VAT stosowanej przy zakupie materiałów czy usług vs stawki VAT, mającej zastosowanie przy sprzedaży produktów firmy.

Przesyłanie VAT na osobny rachunek może mieć jednak pozytywny wpływ na płynność firm. Przede wszystkim bowiem skraca sie termin zwrotu podatku - ze standardowych 60 dni do maksimum 25. Pojawia się również możliwość obniżenia wysokości zobowiązania przy jego wcześniejszej spłacie. Natomiast na całokształt działalności przedsiębiorstwa korzystny wpływ będzie miał fakt, że na podatnika wybierającego mechanizm podzielonej płatności nie będzie nakładana sankcja VAT (do kwoty podatku naliczonego wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu), co więcej - stosująca MPP firma będzie zwolniona z solidarnej odpowiedzialności za VAT.

 

Zmiany operacyjne

Zarówno płatności tradycyjne, jak i z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będą przechodzić przez dotychczas wykorzystane rachunki rozliczeniowe. Oznacza to,  że służby księgowe nie będą musiały analizować rachunków VAT w celu weryfikacji czy dany kontrahent zapłacił za towar lub usługę – do tego wystarczy analiza rachunku rozliczeniowego. Dojdzie natomiast kwestia weryfikacji, czy stosujący MPP kontrahenci uiścili podatek VAT w takiej wysokości jak należy, użyli właściwych numerów NIP czy właściwego numeru faktury. To może wymagać dokonywania dodatkowej pracy oraz dodatkowego czasu na wyjaśnienie ewentualnych różnic z kontrahentami.

Wprowadzenie Split Payment będzie miało pośrednio wpływ na szereg operacyjnych decyzji przedsiębiorstw. Na początek konieczna jest analiza wymaganych zmian w procesach księgowych i płatniczych, jak również odpowiedzenie sobie na pytanie czy wystarczające będzie posiadanie jednego rachunku VAT konsolidującego wpływ VAT ze wszystkich rachunków rozliczeniowych w danym Banku, czy też potrzeba dodatkowych rachunków VAT a jeżeli tak to do czego? Zmiany dotyczą również sposobu współpracy z obsługującym przedsiębiorstwo bankiem: to m.in. potrzeba dostępu do opcjonalnych wyciągów z rachunków VAT i określenie odpowiednich uprawnień w banku, a także dostosowania mechanizmów automatycznego zlecania przelewów do specyfikacji plików wymiany z bankiem danych o przelewach i wyciągach. Niezbędna jest także analiza (i ewentualna modyfikacja) sposobu korzystania z produktów bankowych, w przypadku korzystania czy też chęci korzystania np. z produktów finansowania handlu czy też Polecenia Zapłaty.

Od odpowiedzi na te pytania będzie zależała  decyzja co do zakresu wymaganych zmian do przeprowadzenia w systemie finansowo-księgowym. A przy tej okazji warto się zastanowić, czy w ramach i tak ponoszonego wysiłku nie warto zmodernizować sposobu współpracy z bankiem i przenieść się na w pełni zautomatyzowany system wymiany danych z bankiem poprzez webservice, co pozwala na osiągniecie dodatkowych korzyści czasowych w działach księgowości.

Technicznym efektem ustawy będzie zwiększenie liczby operacji na wyciągu oraz - prawdopodobnie - liczby wysyłanych zleceń. Zwracamy uwagę naszych klientów na możliwość unowocześnienia i uproszczenia sposobu ich realizacji dzięki wykorzystaniu w pełni zautomatyzowanego system wymiany danych – Pekao Connect. Bezpieczna integracja systemów finansowo- księgowych z bankiem pozwala na osiągniecie dodatkowych korzyści i synergii przy realizacji obowiązkowych zmian – mówi Piotr Pinchinat - Miernik

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, wejdzie w życie 1 lipca jako system nieobowiązkowy. Jednak Ministerstwo Finansów chce, aby miały nim być objęte obowiązkowo wszystkie branże. Dlatego też nawet firmy, które nie planują obecnie wykorzystywania MPP, powinny wiedzieć, jakie zmiany w ich działalności przyniesie jego wprowadzenie. Te zaś, które ze Split Payment skorzystają, już powinny być do tego przygotowane.

Wpływ na płynność

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Były szef PANA ma nowy biznes. Wiemy jaki
Finanse
Visa i Mastercard: ugoda o opłatach może być lepsza
Finanse
Operatorzy nie chcą dopłacać do wypłat gotówki z bankomatów
Finanse
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Finanse
Artur Zapała: Retail Investment Strategy z pewnością przemodeluje branżę TFI
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą