Ujemne saldo ukształtowało się więc na poziomie 86,5 mld zł (w 2007 roku było to minus 70,2 mld zł).W porównaniu z 2007 r. eksport zwiększył się o 3,3 proc., a import o 6,3 proc.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 66,4 mld zł (minus 27,9 mld USD), z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 15,8 mld zł (minus 6,8 mld USD) oraz z krajami rozwiniętymi – minus 4,3 mld zł (minus 1,9 mld USD), w tym z krajami UE saldo dodatnie osiągnęło poziom 10,8 mld zł (4,5 mld USD). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 82,7 proc (w tym UE 77,5 proc), a w imporcie 68,9 proc (w tym UE 61,4 proc).

Najwięcej eksportowaliśmy do Niemiec, Francji do Włoch i do Wielkiej Brytanii. Największymi naszymi importerami są Niemcy, Rosja i Chiny. Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w 2007 roku o 0,9 pkt i wyniósł 25,0 proc., a w imporcie niższy o 1,3 pkt i stanowił 22,8 proc. Ujemne saldo wyniosło 11,2 mld zł (3,2 mld EUR), w 2007 roku saldo było również ujemne i wyniosło 9,8 mld zł (2,6 mld EUR).

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 169,5 mld USD, a import 206,1 mld USD. W porównaniu z 2007 rokiem eksport zwiększył się o 22,2 proc, a import o 25,5proc. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 36,6 mld USD (w 2007 roku minus 25,4 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 114,6 mld EUR, import 139,3 mld EUR, a ujemne saldo 24,7 mld EUR, przed rokiem minus 18,6 mld EUR (eksport zwiększył się o 12,5 proc., a import o 15,7 proc.)