W minionym miesiącu rezerwy zwiększyły się o blisko 3 mld euro.

Najważniejsza część rezerw – tzw. foreign exchange – która stanowi 80-90 proc. całości, odpowiada za niespełna 700 mln euro przyrostu rezerw w październiku.

O blisko 2,3 mld euro zwiększyła się wartość „innych należności w walutach wymienialnych” – do tej kategorii zaliczane są np. transakcje repo dokonywane przez bank centralny na rynkach finansowych.