- Mam nadzieję, że Polska dołączy do paktu dla gospodarki i będzie uczestnikiem szczytu "Euro plus" - wyjaśnił Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej.

Van Rompuy rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o priorytetach polskiej prezydencji, jednolitym rynku oraz bezpiecznej Europie, także pod względem energetyki i żywności. Szef Rady zapewnił, że Polska może liczyć na jego pomoc przy organizowaniu szczytu Partnerstwa Wschodniego, który przypada na okres polskiej prezydencji. Wcześniej zaś zaprosił szefa polskiego rządu na zaplanowany na 25 marca szczyt państw strefy euro. - Chciałbym wyrazić wielką nadzieję, że Polska dołączy do paktu i będzie służyć wsparciem w dążeniu do zintegrowanego, silniejszego zarządzania gospodarczego we wspólnej Europie - zaznaczył przewodniczący. Van Rompuy dopuszcza uczestnictwo w pakcie krajów spoza strefy euro, pod warunkiem, że zobowiążą się one do wdrożenia jego postanowień. Tusk potwierdził wcześniej, że Polska przystąpi do paktu. Tak Tusk, jak i Van Rompuy wyrazili współczucie dla mieszkańców Japonii i zadeklarowali pomoc.