- Koniec roku to tradycyjne okres większego zainteresowania IKE i IKZE. Co najlepiej "opakować" w tego typu konto?

- Jakie kryteria powinny spełniać instrumenty finansowe trafiające do kont emerytalnych? Jeżeli akcje, to czy powinny to być akcje szczególnych spółek? Jeżeli fundusze inwestycyjne, to o jakich strategiach?

- Czego NIE wybierać do IKE/IKZE?

- Czy Grzegorz Zalewski korzysta z IKE/IKZE? Jeżeli tak, to w co inwestuje w ramach kont emerytalnych?