3 sierpnia przypada 120 rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli na Bugiem. Za 39 dni - 12 września w Warszawie odbędzie się jego beatyfikacja. Będzie beatyfikowany razem z matką Różą Czacką założycielką Ośrodka dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Laski to miejsce niezwykłego spotkania i późniejszej przyjaźni tych dwóch niezwykłych postaci: matki Róży Czackiej i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Młody ksiądz Wyszyński przyjeżdża pierwszy raz do Lasek na zaproszenie księdza Władysława Korniłowicza w 1926. Wtedy poznaje matkę Czacką. Najważniejszy okres budowania ich przyjaźni to jednak czas II wojny światowej, kiedy ksiądz Wyszyński trafia do Lasek i zostaje kapelanem wojennym. Matka Czacka chce założyć w Laskach szpital wojenny, ksiądz Wyszyński ma wątpliwości, czy można tak narażać niewidomych. Dyskusje przecięła matka Czacka, stwierdzając: "decyzja podjęta w 1939 r. walki o wolność obowiązuje i teraz".  Była zdania, że niewidomi nie mogą stać z boku, skoro walkę podjął cały naród.

Tuż przed wybuchem powstania szpital poświęcił ks. Stefan Wyszyński. Po latach tak to wspominał: „Był to moment, który odsłonił nowe oblicze Matki Róży Czackiej(…).  Uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga w tej chwili cały świat(…).  Jednak było w niej coś z Traugutta.”

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym filmu