Jak podtrzymać i umocnić sukces

Polska jest przykładem wielkiego sukcesu ekonomicznego. Ale dobre wskaźniki i perspektywy nie powinny nas uśpić. Lista wyzwań i zagrożeń dla gospodarki jest długa. Musimy stawić im czoło – przekonują uczestnicy EKF.

Publikacja: 10.06.2024 21:00

Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego Polska może się stać jednym z najważniejszych na kont

Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego Polska może się stać jednym z najważniejszych na kontynencie centrów finansowych

Foto: ekf

W poniedziałek w Sopocie rozpoczął się XIV Europejski Kongres Finansowy, jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Wśród gości znaleźli się m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jan Krzysztof Bielecki, ministrowie finansów i aktywów państwowych Andrzej Domański i Jakub Jaworowski, a także szef Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Modernizacja energetyki

– Po 35 latach od początku transformacji możemy z dumą powiedzieć, że Polska jest przykładem sukcesu gospodarczego. Jesteśmy dziś szóstą pod względem wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. Ale chcemy więcej – przekonywał w czasie sesji inauguracyjnej XIV Europejskiego Kongresu Finansowego minister finansów Andrzej Domański. – Możemy przedłużyć nasz sukces gospodarczy, jeśli nie zamkniemy się w samozadowoleniu i odważnie zmierzymy z wyzwaniami współczesnego świata – dodał.

Tłumaczył, że aby to się udało, potrzebny jest silny, nowoczesny system finansowy zdolny do finansowania inwestycji w modernizację energetyki, przemysłu obronnego i infrastruktury. – Dążymy do tego, bo to kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa polskiej gospodarki – mówił szef resortu finansów. Jego zdaniem Polska może się stać jednym z najważniejszych na kontynencie centrów finansowych. – Dążymy do tego, ale to transformacja energetyczna jest kluczowa dla lokowania innowacyjnych, technologicznych inwestycji w Polsce. Wszystkie dyskusje dotyczące lokalizacji dużych innowacyjnych inwestycji, inwestycji w centra danych zaczynają się od pytania o stabilne i czyste źródła energii – mówił Domański. I dodał, że niestety w Polsce te dyskusje często na tym pytaniu się kończą. Zapewnił, że Polska aktywnie uczestniczy w dyskusji na forum unijnym na temat unii rynków kapitałowych. – Potrzebny jest silny, nowoczesny system finansowy zdolny do finansowania inwestycji w modernizację energetyki, przemysłu obronnego i infrastruktury – wyjaśnił minister finansów.

– Duże znaczenie dla polskiej gospodarki mają spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Tworzą 15 proc. polskiego PKB, odpowiadają za 40 proc. kapitalizacji warszawskiej giełdy i mają połowę udziału w najważniejszych indeksach rynku – mówił w swoim wystąpieniu w czasie sesji inauguracyjnej Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych.

Zapowiedział, że rząd położy duży nacisk na zwiększenie wartości największych polskich firm. – Bez tego nie da się wspierać polityki gospodarczej państwa, co jest drugim ważnym celem w działaniu spółek Skarbu Państwa – przekonywał szef resortu aktywów państwowych.

Zauważył, że polskie spółki pod względem wartości należą do najlepszych w naszym regionie. Ale już na tle konkurencji w całej UE nie jest tak dobrze. – To za mało. Chcemy się ścigać – mówił Jaworowski.

Jego zdaniem, gdyby kluczowe spółki Skarbu Państwa osiągały wyceny pod względem wskaźników cena/zysk i całkowitej stopy zwrotu podobne do ich międzynarodowych odpowiedników, to wytworzyłyby dodatkowe 130 mld zł wartości. – Z jakiegoś powodu polskie firmy nie osiągają tych wysokich wskaźników. Za dużą część tej luki odpowiada nieoptymalny proces zarządzania firmami – mówił minister Jaworowski. I dodał, że w jego resorcie działa zespół do spraw opracowania kodeksu dobrych praktyk nadzorczych.

Prognozy dla gospodarki

W pierwszym dniu Kongresu jego organizatorzy zaprezentowali najświeższą edycję cyklicznego raportu „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”. Raport bazuje na opiniach 44 ekspertów i makroekonomistów. Na ich podstawie przygotowywany jest konsensus prognostyczny EKF. Wynika z niego, że wzrost PKB wyraźnie przyspieszy w 2024 r. Średnia oczekiwań to 3,2 proc. r./r. względem 0,2 proc. r./r. w roku poprzednim. Ekonomiści oczekują utrzymania solidnego tempa wzrostu w kolejnych latach: 3,8 proc. r./r. w 2025 r. i 3,6 proc. w 2026 r. Główną siłą napędową w tym roku będzie spożycie indywidualne, którego dynamika powinna sięgnąć 3,9 proc. r./r. po spadku o 1 proc. w 2023 r. Ankietowani oczekują solidnego wzrostu spożycia również w dwóch kolejnych latach – 3,5 proc. w 2025 r. i 3,3 proc. w 2026 r. Spodziewają się także wzrostu inwestycji za sprawą uruchomienia znacznych pieniędzy z funduszy unijnych i Krajowego Planu Odbudowy.

Ankietowani prognozują, że średnioroczna inflacja, która w 2023 r. wzrosła o 11,4 proc. r./r., w 2024 r., spowolni do 4 proc. r./r., jednak w 2025 r. odbije do 4,5 proc. i dopiero w 2026 r., osiągając średnioroczną wartość 3,2 proc., znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu RPP. – Na koniec 2026 r. prognozowana jest inflacja na poziomie 3 proc. r./r. – czytamy w raporcie.

Jego autorzy oceniają, że uporczywość inflacji oznaczać będzie konieczność utrzymywania wysokich stóp procentowych. Ankietowani specjaliści oczekują utrzymania stopy referencyjnej NBP na poziomie niezmienionym przez cały 2024 r. (5,75 proc.), jednak na koniec 2025 r. spodziewają się obniżenia tej stopy do 4,75 proc., a na koniec 2026 r. do poziomów zbliżonych do 4 proc.

W poniedziałek w Sopocie rozpoczął się XIV Europejski Kongres Finansowy, jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Wśród gości znaleźli się m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jan Krzysztof Bielecki, ministrowie finansów i aktywów państwowych Andrzej Domański i Jakub Jaworowski, a także szef Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Pozostało 90% artykułu
Europejski Kongres Finansowy
Magdalena Proga-Stępień: Jakość obsługi i relacja z klientem dają przewagę
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Europejski Kongres Finansowy
Maciej Reluga: Jest coraz lepiej i będzie lepiej
Europejski Kongres Finansowy
Bankowcy apelują do rządu o dialog
Europejski Kongres Finansowy
Adam Ocharski: Sztuczna inteligencja wesprze budowanie relacji
Europejski Kongres Finansowy
Poważne rozmowy o długu i euro