Dzisiaj Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił porównywarkę opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze. Jest dostępna pod adresem: https://porownywarka.knf.gov.pl/.

Mając na względzie niekomercyjny i wynikający z realizacji ustawowego obowiązku charakter porównywarki UKNF informuje, że uwzględnia ona wyłącznie oferty dostawców spełniających warunek posiadania przynajmniej jednej placówki na terytorium każdego województwa.

W porównywarce uwzględniane są takie parametry jak cena za prowadzenie rachunku płatniczego, usługa bankowości elektronicznej, polecenie przelewu w złotych, wypłata i wpłata gotówki (podane są przedziały od minimalnej do maksymalnej ceny. Wyszczególnione są czołowe banki takie jak np. Pekao, ING Bank Śląski, mBank, Getin Noble Bank, Credit Agricole Bank Polska, Millennium, ale także mniejsze jak Plus Bank czy Pocztowy. Nie ma natomiast takich instytucji jak Santander Bank Polska czy PKO BP, lider polskiego sektora (prawdopodobnie pojawią się później). Przedstawione są ceny w poszczególnych kategoriach dla różnych rodzajów kont w danym banku.

Powstanie porównywarki wynika z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która weszła w życie w maju 2018 r. Planowano, że stworzy ją sektor prywatny, ale w obliczu kilku wymogów nikt się nie zgłosił. Przewidziano taką możliwość i zgodnie z zapisami ustawy rolę operatora i dostarczyciela porównywarki spełni UKNF. Z biegiem czasu będzie przybywać instytucji uwzględnianych w porównywarce, być może poszerzy się także zakres podawanych informacji.