Chmura to jeszcze jeden komputer w obiegu informacji firmy. Jest zewnętrzną serwerownią z nieskończonymi zasobami. – Kiedyś potrzeba było specjalistów ds. sieci, systemów, wirtualizacji i sprzętu, by stworzyć, monitorować i utrzymywać infrastrukturę IT. Dziś każdy może dostać swój kawałek chmury za pomocą kilku kliknięć – mówi Łukasz Leśniewski, dydaktyk Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Katedra Metod Programowania. Dzięki temu nie ma konieczności inwestowania w wyposażenie i utrzymanie serwerowni.

Chmura jest przydatna nie tylko w pracy zdalnej, lecz także w sytuacjach awaryjnych. – Gdyby np. komputery w firmie przestały działać, możemy przenieść się na pracę w chmurze. Takie powielenie zasobów sprawia, że nie będzie problemu, aby kontynuować pracę nawet w przypadku katastrofy w budynku firmy. Mało tego, automatyzacja kopii zapasowych sprawia, że nie stracimy danych, nad którymi pracujemy np. na domowym sprzęcie – dodaje Leśniewski. Ważne, by była odpowiednio skonfigurowana przez firmowych administratorów IT i zabezpieczona, by można było przechowywać bezpiecznie wszystkie dokumenty.

Usługę chmury oferuje większość producentów komputerów i telefonów oraz dostawców internetu zazwyczaj odpłatnie. Przed wybraniem dostawcy warto sprawdzić jego wiarygodność i stosowane standardy bezpieczeństwa. Co istotne, wielu z dostawców umożliwia w swoich ustawieniach wybór miejsca przechowywania danych. W tym wypadku dla firm z Polski optymalne będzie przechowywanie ich na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), co pozwoli uniknąć transferowania danych do tzw. państw trzecich. – Niestety, żeby ograniczać koszty, często wybiera się najtańszych dostawców albo najniższe możliwe pakiety usług w renomowanych chmurach. Co więcej, nie prowadzi się audytów, raportów, nie inwestuje w szkolenia dla wszystkich pracowników firmy. Wielu niedopatrzeń czy błędów można nie zauważyć, ponieważ nie powodują one natychmiastowych problemów. To powoduje, że – nie wiedząc kiedy i w jaki sposób – tracimy wszystkie dane, co w takiej sytuacji może być przyczyną upadku firmy – dodaje ekspert z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Eksperci radzą, by przeprowadzać analizę ryzyka z udziałem zewnętrznej firmy. Taka analiza wskaże, których narzędzi użyć i jakie ryzyko istnieje.

Jak informuje Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, bezpieczeństwo pracy w chmurze zależy od rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkownika. Poziom zastosowanych zabezpieczeń powinien być adekwatny do rodzaju przetwarzanych danych. Bezpieczeństwo zależy zarówno od dostawcy usługi, jak i miejsca jej świadczenia oraz administratorów konfigurujących dostęp do chmury. Ważnym ogniwem jest oczywiście sam użytkownik.

Wybierając dostawcę usługi, warto umieć określić swoje wymagania. Obecnie rynek jest nasycony rozwiązaniami chmurowymi różnego rodzaju, począwszy od bezpłatnych po bardzo kosztowne. Pakiety dla firm kosztują od kilku euro na miesiąc w zobowiązaniu rocznym. Jednak tylko te droższe, na poziomie kilkudziesięciu euro miesięcznie, mają narzędzia, które pozwalają skonfigurować środowisko pracy zdalnej na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Podpisując umowę, należy dokładnie ją przeanalizować, by chroniła interesy obu stron z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracodawcy i użytkowników.

- Materiał powstał w ramach dodatku „Praca zdalna”.