AED Oil Limited, operator koncesji obejmującej Blok L w Brunei, podał komunikat o odkryciu prawdopodobnych złóż ropy. AED ma w tej koncesji 50 proc. udziałów, a giełdowy Kulczyk Oil Ventures - 40 proc. Do podania takiej informacji skłoniły operatora pozytywne wyniki uzyskane po przeprowadzeniu pierwszego odwiertu o nazwie Lukut-1 do głębokości 2,23 km.

Co to oznacza dla KOV i całego konsorcjom? – Po pierwsze, że odwierty idą zgodnie z planem i trafiliśmy na prawdopodobne złoża węglowodorów. Po drugie, że teraz musimy przeprowadzić dodatkowe badania, które m.in. pozwolą nam stwierdzić na jakie konkretnie węglowodory natrafiliśmy, w jakiej ilości i co najważniejsze, czy można je opłacalnie wydobywać na skalę komercyjną – mówi Jakub Korczak, wiceprezes KOV odpowiedzialny za relacje inwestorskie i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace wiertnicze rozpoczęły się w Brunei 2 maja i były zgodne z zaplanowanym budżetem i kosztorysem. Ich celem było zbadanie struktur geologicznych w lokalizacji o znacznym prawdopodobieństwie odkrycia złóż ropy. Operatorem koncesji jest AED Oil Limited, międzynarodowy koncern naftowy, prowadzący działalność w zakresie poszukiwania i zagospodarowywania złóż węglowodorów w Azji Południowo-Wschodniej i Australii, którego akcje notowane są na giełdzie Australian Securities Exchange w Sydney.

KOV podał też informację o przesunięciu z 31 maja do 14 czerwca terminu finalizacji zakupu KUB-Gasu, ukraińskiej firmy wydobywającej gaz ziemny. – Datę zamknięcia transakcji musieliśmy przesunąć ze względu na opóźnienia związane z przeprowadzeniem publicznej emisji akcji. To właśnie pieniądze z tej oferty pozwolą nam sfinalizować umowę – twierdzi Korczak. KOV umowę dotyczącą nabycia 70 proc., udziałów KUB-Gasu zawarł w listopadzie 2009 r. Wartość transakcji wyniosła 45 mln dolarów amerykańskich (obecnie to ponad 150 mln zł).

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje o odkryciu prawdopodobnych złóż ropy. Na otwarciu dzisiejszej sesji, kurs akcji KOV wzrósł o 4,8 proc. do 1,95 zł. W kolejnych minutach walory osiągnęły nawet cenę 2,03 zł.