Za sprawą zaledwie dwóch transakcji na ponad 199 tys. papierów obroty okazały się najwyższe od trzech miesięcy. W ostatnim czasie firma nie opublikowała żadnego komunikatu. Jakie może być wytłumaczenie wzrostu obrotów? – Grupa pokazała słabe wyniki za I kwartał. Negatywnym zaskoczeniem był też raport roczny, w którym audytor uznał niektóre odpisy i rezerwy za zbyt konserwatywne. Ruch w akcjonariacie może być zatem wynikiem tych niekorzystnych informacji. Niektórzy akcjonariusze mogli też zrezygnować ze względu na słabą politykę informacyjną – komentuje Konrad Księżopolski, analityk Wood & Company. – Z drugiej strony w ciągu półtora miesiąca kurs Pol-Aquy spadł o ponad 20 proc., więc część inwestorów mogła stwierdzić, że jej akcje to w miarę atrakcyjna inwestycja – być może obarczona wyższym ryzykiem, ale przy potencjalnie wyższej stopie zwrotu – dodaje.