Resort całkowicie zmienia sposób wspierania firm, które chcą się rozwijać za granicą. Nowy system będzie scentralizowany i bardziej efektywny dzięki oparciu na nowoczesnym finansowaniu i doradztwie. Jego wdrożenie spowoduje duże zmiany kadrowe w istniejących instytucjach.

Nowa agencja

Kluczową zmianą będzie powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAHI). Ma powstać w styczniu 2017 r. na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i połączy przyciąganie inwestycji ze wspieraniem eksportu oraz promocją polskiej gospodarki. Agencja ma organizować zagraniczne misje gospodarcze i targi, tworzyć programy wsparcia dla poszczególnych rynków czy też pomagać przedsiębiorcom w weryfikacji kontrahentów, zdobywaniu informacji o przepisach i barierach regulacyjnych. – Jako jeden z kluczowych elementów nowego systemu PAHI będzie odpowiedzialna za rozwój eksportu polskich firm i zwiększanie ich aktywności inwestycyjnej za granicą. Liczę na to, że nowy system wsparcia pomoże stworzyć eksportowe marki premium – podkreślił Mateusz Morawiecki, minister rozwoju. PAHI ma także zarządzać instrumentami finansowymi przeznaczonymi na działania proeksportowe i inwestycyjne firm, w których znajdzie się także oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw. Agencją mają zarządzać menedżerowie, których wynagrodzenia będą uzależnione od osiąganych efektów. W miejsce działających przy ambasadach wydziałów promocji handlu i inwestycji powstaną trade office, będące przedstawicielstwami PAHI. Będzie ich 69, czyli znacznie więcej niż obecnych WPHI. Nowe placówki powstaną na rynkach perspektywicznych: m.in. w Wietnamie, Kenii czy Singapurze. Ministerstwo Rozwoju zakłada, że ich działalność przyczyni się do optymalizacji kosztów ponoszonych przez firmy wchodzące na nowe rynki zagraniczne i zmniejszy związane z tym ryzyko.

Więcej pieniędzy

Reforma systemu wsparcia zakłada również wzmocnienie kapitałowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). – Planujemy unowocześnić KUKE, zwiększyć finansowanie eksportu w BGK oraz łączyć produkty finansowe i doradcze Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). KUKE otrzyma przez PFR wsparcie na poziomie ok. 200 mln zł. Kolejnymi elementami nowego systemu wsparcia ma być poprawa dostępu do informacji niezbędnych przedsiębiorcom przy planowaniu ekspansji na nowych rynkach. System będzie na bieżąco zasilany informacjami o przetargach w różnych krajach, ma dostarczać wiedzy o barierach wejścia na rynek, certyfikatach, kulturze biznesowej.

Zdaniem autorów nowej strategii obecne instytucje nie wspierają polskich przedsiębiorców w sposób skuteczny. Udział KUKE w rynku komercyjnych ubezpieczeń to zaledwie 8 proc., Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje eksport na poziomie zaledwie 1,3 mld zł. PAIiIZ koncentruje się na pozyskiwaniu zagranicznych inwestycji, natomiast struktura WPHI jest nieefektywna, a na dodatek zadania placówek dublują się z zadaniami ambasad. W tym wszystkim ma brakować skoordynowania działań, a dodatkowym mankamentem jest brak spójnego systemu informacyjnego, z którego mogliby korzystać eksporterzy, planując ekspansję zagraniczną.

– Zależy nam na rozwoju skali eksportu, pobudzeniu polskich inwestycji za granicą oraz utrzymaniu tempa wzrostu eksportu przy większej jego innowacyjności – deklaruje Ministerstwo Rozwoju.