Ponad 90 proc. przedsiębiorstw angażuje się w walkę z pandemią, co trzecia wspiera służbę zdrowia – wynika z piątej edycji badania CSR w praktyce barometru Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Najczęściej działania skierowane były do własnych pracowników i klientów, a co trzecie przedsiębiorstwo angażowało się w pomoc szpitalom i domom opieki. 57 proc. firm przekazało na walkę z pandemią pieniądze, 59 proc. środki materialne i usługi, a 67 proc. czas i umiejętności pracowników. Aktywnej postawy biznesu wobec epidemii oczekuje 61 proc. dorosłych Polaków.

– Jedynie 8 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie włączyło się w walkę z koronawirusem. A 85 proc. wspierało w tym czasie swoich pracowników, oferując dodatkowe środki ochrony, czy umożliwiając pracę z domu, a 65 proc. pomagało klientom poprzez wprowadzanie nowych procedur bezpieczeństwa czy produktów i usług dopasowanych do aktualnych wymagań. – uważa Mariusz Kielich z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Biznes angażował się w zwalczanie samej epidemii: kupował sprzęt ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, ale też domów opieki społecznej. Kupowano też m.in. sprzęt dla szpitali czy przychodni lub przekazywano środki na ten cel.

Przedsiębiorstwa podejmowały również działania przeciw skutkom ekonomicznym kryzysu, organizując szereg bezpłatnych webinarów, konsultacji, czy odraczając terminy płatności (44 proc. odpowiedzi).

W przypadku 40 proc. firm pandemia wymusiła rezygnację z niektórych zaplanowanych działań społecznych i środowiskowych, ale praktycznie tyle samo respondentów (37 proc.) deklarowało wprowadzenie nowych inicjatyw zaadaptowanych do sytuacji. A 13 proc. firm zaczęło się angażować w działania charytatywne lub CSR, mimo iż wcześniej nie prowadziło żadnych projektów w tym obszarze.

Aktywność firm w czasie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. 61proc. respondentów badania przeprowadzonego równolegle przez Havas Media Group na grupie 1095 dorosłych Polaków oczekuje od firm zaangażowania w walkę z epidemią.

Według nich biznes powinien wspierać w pierwszej kolejności służbę zdrowia (61proc. odpowiedzi), pracowników (54 proc.) i prowadzić działania ograniczające skutki kryzysu (53 proc.).

Jak zauważa Agnieszka Siarkiewicz, starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu to działanie strategiczne i długofalowe.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Trwałe zaangażowanie np. w życie danej społeczności może przynosić korzyści w postaci pozytywnego postrzegania firmy, a w konsekwencji jej produktów czy usług. Błędem jest jednak nazywanie CSR-em akcji pojedynczych, oderwanych od działalności biznesowej. To często bardzo cenne inicjatywy pomocowe w mniejszym lub większym stopniu również mogące sprzyjać odbiorowi społecznemu fundatora – mówi ekspertka.

Koncepcja good corporate citizenship, oznaczająca bycie dobrym obywatelem w otoczeniu, w którym prowadzi się działalność, w wyniku pandemii nabrała jeszcze większego znaczenia – przyznaje Agnieszka Siarkiewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przypomina, że obserwowaliśmy biznes angażujący się w pomoc służbie zdrowia, chroniący pracowników i klientów, wspierający szkoły, swoich dostawców. Firmom, które przed pandemią były aktywne na polu odpowiedzialnego biznesu, realizowały wiele dobrych praktyk we współpracy ze swoimi interesariuszami, łatwiej było adresować pomoc w tak trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej.

– Zdobyte doświadczenie, wprowadzone narzędzia komunikacji z różnymi grupami otoczenia, pozwalające na diagnozowanie potrzeb, usprawniły procesy wsparcia podjęte na rzecz potrzebujących w czasie pandemii – mówi ekspertka.

Respondenci badania „Menedżerowie CSR", przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wskazują na liczne korzyści płynące z wdrażania CSR w firmach. Obok pozytywnego wpływu np. na motywację czy podniesienie świadomości pracowników w zakresie etyki wysoko ocenione zostały korzyści takie jak: zwiększenie rozpoznawalności marki, poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi, podniesienie poziomu zaufania klientów.

– Mimo że wciąż cena i jakość to główne wyznaczniki decyzji konsumenckich, działania społeczne i środowiskowe firm nie pozostają bez znaczenia. W perspektywie długofalowej kształtują obraz marki odpowiedzialnej, wybieranej przez coraz bardziej świadomych konsumentów, którzy określone wartości (np. dotyczące różnych wyzwań społecznych czy z zakresu ekologii) reprezentowane przez markę stawiają często wyżej niż inne atrybuty produktu czy usługi – dodaje Agnieszka Siarkiewicz.

- Artykuł powstał w ramach dodatku "CSR Pomagamy".