Materiał powstał przy współpracy z firmą 3M

3M, globalny lider w dziedzinie innowacji i produkcji, podejmuje szereg działań w trosce o środowisko naturalne. W przełomowym dla siebie 2021 roku firma przeszła na 100 proc. energii z OZE we wszystkich zakładach w Polsce oraz ogłosiła nowe cele środowiskowe uwzględniające zmniejszenie zużycia wody i osiągnięcie neutralności węglowej. W najbliższym czasie 3M planuje zakomunikować kolejne zobowiązania.

– Działania na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju to fundamenty naszej strategii, które pomagają 3M nieustannie się rozwijać. Przed nami kolejne ambitne cele środowiskowe, które planujemy ogłosić w najbliższym czasie. Jesteśmy członkiem UNGC, największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, przystąpiliśmy także do RE100, globalnej inicjatywy stworzonej przez The Climate Group – mówi Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w regionie Europy Wschodniej.

Energia ze źródeł odnawialnych

W związku z przystąpieniem do RE100 3M zobowiązało się, że do 2050 roku 100 proc. energii elektrycznej używanej we wszystkich lokalizacjach firmy będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Globalna siedziba firmy w St. Paul (USA) jest w całości zasilana energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W Polsce już na początku 2021 roku 3M przeszło na 100 proc. energii z odnawialnych źródeł, co ma ogromne znaczenie ze względu na skalę działalności. To właśnie tutaj znajduje się największe centrum produkcyjne 3M w Europie. Zielona energia będzie wykorzystywana w polskich fabrykach 3M, w procesach produkcyjnych ponad 12 000 różnych produktów. Łącznie zobowiązania przedsiębiorstwa w zakresie energii odnawialnej pozwolą ograniczyć jego emisję CO2 o około 930 000 ton metrycznych rocznie.

Firma dąży także do bycia „zero landfill" (brak składowanych odpadów), co wpisuje się w jej globalny plan. Także ten cel 3M osiągnęła w Polsce już w 100 proc.

Neutralność węglowa i mniejsze zużycie wody

Dzięki zastosowaniu wiedzy naukowej i technologicznej, a także nieustannemu wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań od 2000 roku 3M regularnie zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Firma dąży kolejno do: 50 proc. redukcji CO2 do 2030 roku i 80 proc. w ciągu kolejnych dziesięciu lat. Działania podejmowane dziś w dłuższej perspektywie mają zaowocować osiągnięciem całkowitej (100 proc.) neutralności węglowej do 2050 r. 3M zobowiązała się również do zmniejszenia zużycia wody w swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie w ciągu najbliższej dekady – o 10 proc. do 2022 roku, o 20 proc. do 2025 roku oraz o 25 proc. do 2030 roku. 3M spodziewa się zmniejszyć ogólne zużycie wody o około 9,5 miliarda litrów rocznie. Do 2023 roku firma planuje także zainwestować w najnowocześniejsze instalacje oczyszczania wody i od 2024 roku korzystać z nich we wszystkich największych zakładach produkcyjnych.

Tydzień zrównoważonego rozwoju

W ramach kampanii wewnętrznej „tygodnia zrównoważonego rozwoju" firma organizuje wiele inicjatyw angażujących pracowników do konkretnych działań proekologicznych, np. do aktywności sportowej (Steps Counting Challenge), proponuje „blackout flashmob", czyli niekorzystanie z prądu przez 60 minut, a także zachęca do aktualizowania wiedzy dotyczącej tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem: wywiady z ekspertami i przedstawicielami innych firm, którzy przedstawią swoje dobre praktyki.

Firma promuje naukę i ogłasza nowy cel

Jako globalna firma naukowa, technologiczna i produkcyjna, działająca w wielu branżach, 3M chce wspierać młodych ludzi w kształceniu się w kierunku nauk ścisłych, widząc w tym ogromną szansę dla zrównoważonego rozwoju naszej planety. Dlatego jeszcze w kwietniu ogłosiła nowy cel związany z edukacją. Do końca 2025 roku firma ufunduje 5 milionów „unikalnych doświadczeń edukacyjnych" dla osób, które m.in. ze względów ekonomicznych mają ograniczony dostęp do nauki. Program obejmie szkolenia, stypendia i staże. Cel ten wpisuje się długofalowo w globalną strategię zrównoważonego rozwoju 3M, która obejmuje między innymi działania na rzecz potrzebujących społeczności lokalnych.