Z opublikowanego właśnie raportu kwartalnego GPW wynika, że w I kwartale przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 69,1 mln zł, wobec 60,2 mln zł w IV kw. 2010 r. i 54 mln zł w I kw. 2010 r. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 38,5 mln zł, a skonsolidowany zysk netto - 38,6 mln zł (dzięki udziałom w zyskach jednostek stowarzyszonych). To ponad dwukrotnie więcej niż w IV kw. 2010 r., kiedy GPW ponosiła koszty oferty publicznej i debiutu na parkiecie. Analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 34,7 mln zł (średnia prognoz).

Dominującą pozycją w strukturze przychodów pozostały wpływy z prowizji od obrotu akcjami (sięgnęły 39,9 mln zł).