Wsparcie dla zdolnych studentów pierwszego roku

Od 9 lipca do 20 sierpnia przyszli studenci mogą składać wnioski o stypendium pomostowe.

Publikacja: 27.05.2024 04:30

W tym roku akademickim stypendia otrzymało 496 studentów I roku

W tym roku akademickim stypendia otrzymało 496 studentów I roku

Foto: Adobe Stock

W tym roku akademickim stypendia otrzymało 496 studentów I roku, dodatkowo 171 z II roku oraz 62 łącznie z III i IV roku studiów. Dzięki takiemu wsparciu studenci mogą skoncentrować się na nauce, nie podejmując pracy, albo rozwijać swoje pasje. W roku akademickim 2024/25 około pięciuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się od 9 lipca 2024 r. maturzyści przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców,) z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2969 zł brutto) i mający dobre wyniki w nauce.

Warunki otrzymania stypendium pomostowego

Oprócz tego muszą spełniać jeden z warunków: być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole średniej; pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka; mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Czytaj więcej

Stypendia pomostowe. Wsparcie dla zdolnych studentów

Przez dziesięć miesięcy będą oni otrzymywali po 1000 zł. Program ma na celu ułatwienie podjęcia studiów maturzystom, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku, oraz umożliwienie wsparcia na późniejszej ścieżce edukacji.

Stypendia pomostowe istnieją od 2002 roku

W ramach rozbudowanego systemu stypendialnego przyznawane jest pięć różnych rodzajów stypendiów na studia. Cały proces rozpoczyna się od stypendiów pomostowych, przyznawanych na I rok studiów. Jeżeli student  stypendysta podczas roku akademickiego osiągnie dobre wyniki w nauce, może skorzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów. Oprócz tego ma prawo aplikować na stypendia językowe, stypendia umożliwiające odbycie części studiów i staże za granicą, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających kompetencje miękkie, które ułatwią mu wejście na rynek pracy i budowanie kariery zawodowej.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Zainicjowała go Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Fundacja wspiera także wydawnictwa naukowe dotyczące ekonomii, finansów i zarządzania, organizuje też warsztaty i kursy z zakresu samorozwoju i kompetencji przyszłości.

Czytaj więcej

Stypendia pomostowe czekają na studentów

Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 142,5 miliona złotych.

Program realizowany jest przy współpracy Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji „Stocznia”.

„Rzeczpospolita” objęła patronat nad tym programem.

W tym roku akademickim stypendia otrzymało 496 studentów I roku, dodatkowo 171 z II roku oraz 62 łącznie z III i IV roku studiów. Dzięki takiemu wsparciu studenci mogą skoncentrować się na nauce, nie podejmując pracy, albo rozwijać swoje pasje. W roku akademickim 2024/25 około pięciuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się od 9 lipca 2024 r. maturzyści przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców,) z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2969 zł brutto) i mający dobre wyniki w nauce.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Edukacja
Nauczyciel zarobi więcej. Jednak wciąż poniżej średniej krajowej
Oświata
Oddech rodziców na plecach MEN. Zmiany są zbyt powolne
Edukacja
Joanna Ćwiek-Świdecka: Odległa perspektywa poprawy nauczycielskiego bytu
Edukacja
Mniej lekcji religii w szkołach. Rząd podał termin
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Edukacja
Matura 2024: język polski - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży