Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 273

"Celowe ataki i okrucieństwa, których dopuszcza się Federacja Rosyjska wobec cywilnych mieszkańców Ukrainy, niszczenie cywilnej infrastruktury i inne poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego stanowią akty terroru wobec Ukraińców co wypełnia znamiona zbrodni wojennych" - czytamy w rezolucji, której znaczenie jest głównie symboliczne (rezolucja PE w tej sprawie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami).

"W świetle powyższego (Parlament Europejski) uznaje Rosję za państwo sponsora terroryzmu i państwo, które korzysta ze środków terrorystycznych" - głosi rezolucja.

Przeciwko rezolucji głosowało 58 europarlamentarzystów, 44 wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej

Czy Rosja przeprowadzi atak na własne terytorium i oskarży Ukrainę?

Tekst rezolucji łączy trzy projekty przygotowane przez Europejską Partię Ludową, frakcję Odnowić Europę oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W ostatecznej wersji potępiono rosyjską "nielegalną, niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną" agresję przeciw Ukrainie i oskarżono rosyjską armię o ataki na infrastrukturę krytyczną, mordowanie "tysięcy" cywilów i "setek" dzieci, zbiorowe egzekucje, porwania, gwałty, tortury i przymusowe deportacje.

"Te brutalne i nieludzkie akty powodują śmierć, cierpienie, zniszczenie" - czytamy w rezolucji.

Obecnie na liście podmiotów uznawanych przez UE za terrorystyczne mogą pojawiać się tylko osoby fizyczne i organizacje niepaństwowe

Europarlamentarzyści potępiają też Rosję za wywołanie "kryzysu humanitarnego" na dużą skalę i uczynienie broni z żywności i głodu.

Parlament Europejski wzywa obecnie kraje członkowskie UE, by stworzyły "nowe ramy prawne" pozwalające uznać całe państwo za "sponsora terroryzmu".

Obecnie na liście podmiotów uznawanych przez UE za terrorystyczne mogą pojawiać się tylko osoby fizyczne i organizacje niepaństwowe.

Jak dotąd na listę trafiło 13 osób i 21 osób prawnych - m.in. Hamas, Partia Pracujących Kurdystanu czy militarne skrzydło Hezbollahu.