Czy sztuczna inteligencja (AI) wyprodukuje nam leki?

W Polpharmie, firmie będącej liderem branży lekowej, z uwagą przyglądamy się możliwościom, jakie stwarza AI, i analizujemy jej możliwy wpływ na naszą działalność.

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Czy sztuczna inteligencja (AI) wyprodukuje nam leki?

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Widzimy, że może być wykorzystana w procesie analizy danych i identyfikacji potencjalnych związków chemicznych, przy optymalizacji procesów produkcyjnych czy też personalizacji terapii farmakologicznej, co może przynieść korzyści pacjentom poprzez dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb.

Nasze zainteresowanie AI spowodowało, że przyjęliśmy deklarację dotyczącą stosowania sztucznej inteligencji, która wyznacza kierunek jej implementowania w Polpharmie. Deklaracja zawiera zbiór zasad etycznych, zgodnych z podejściem prezentowanym przez prawodawcę unijnego i organizacje międzynarodowe oraz branżowe. Wśród tych zasad nie mogło zabraknąć dbałości o dobrostan społeczny i środowiskowy, aspektów istotnych w strategii zrównoważonego rozwoju.

Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej w zrównoważony sposób, uwzględniający poszanowanie środowiska naturalnego oraz praw interesariuszy, jest już koniecznością. Wynika to z przyjmowanych regulacji prawnych, a także oczekiwań partnerów biznesowych oraz konsumentów. Dlatego też nasze zobowiązanie „Pomagamy ludziom żyć zdrowo, w zdrowym środowisku” traktujemy poważnie. Wierzymy, że przyjęta i realizowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polpharmy na lata 2022 –2025 pozwoli nam w pełni zrealizować to zobowiązanie.

Uważamy także, że intensywny rozwój technologii, szczególnie tej związanej z AI, może pomóc nam w osiągnięciu postawionych celów zarówno w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych w naszej spółce, jak i działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Analizując możliwości wykorzystywania systemów AI, bierzemy pod uwagę zarówno korzyści, jak i ryzyka, które z tego wynikają. Wśród korzyści można dostrzec szansę na automatyzację prostych, powtarzalnych czynności i uwolnienie czasu na strategiczne, kreatywne zadania. Wśród ryzyk nie sposób zaś pominąć tych związanych z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych czy prawa do prywatności.

Nie mamy wątpliwości, że realizacja zadań z wykorzystaniem AI powinna zawsze być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności Polpharmy. Transformacja gospodarki na zeroemisyjną stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Przypuszczamy, że AI będzie jednym z narzędzi wspomagających ten proces. Istotne jest, aby przedsiębiorcy nie przegapili tej szansy, ale jednocześnie byli świadomi ryzyk i stawiali na rozwój sztucznej inteligencji, której człowiek może zaufać.

Obecnie podchodzimy do możliwości korzystania z AI z ostrożnością, ale i z dużą ciekawością, jakie rozwiązania może nam zaoferować. Widzimy, że AI stanowi cenne narzędzie wspomagające proces odkrywania i produkowania leków, ale nie zastąpi ludzkiej kreatywności i doświadczenia.

- Agnieszka Deeg-Tyburska, członkini zarządu, Polpharma

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Widzimy, że może być wykorzystana w procesie analizy danych i identyfikacji potencjalnych związków chemicznych, przy optymalizacji procesów produkcyjnych czy też personalizacji terapii farmakologicznej, co może przynieść korzyści pacjentom poprzez dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb.

Pozostało 91% artykułu
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał partnera
Skuteczność event marketingu. Trudne i proste zarazem
Materiał partnera
Rola organizatorów kongresów w promowaniu zrównoważonych praktyk