Bliska współpraca i wsparcie łańcucha dostaw to kluczowe elementy strategii ESG w dużej firmie

Redukcja śladu węglowego przedsiębiorstwa wraz z jego ekosystemem (Zakresy 1, 2 i 3) i osiągnięcie zerowej emisji netto w 2050 r. jest jednym z głównych celów wielu globalnych firm, w tym Schneider Electric.

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Bliska współpraca i wsparcie łańcucha dostaw to kluczowe elementy strategii ESG w dużej firmie

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Bardzo ważną rolę w procesie dekarbonizacji odgrywa łańcuch dostaw. W Schneider Electric firmy z łańcucha dostaw (Zakres 3 upstream) były odpowiedzialne za ok. 14 proc. całkowitej emisji CO2 w 2022 r., i były aż 33 razy większe od emisji operacyjnych naszej firmy.

Istotność tematu została zauważona i podkreślona przez Schneider Electric już podczas przygotowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2025 r. Aż 4 spośród 11 globalnych celów zrównoważonego rozwoju firmy dotyczą właśnie łańcucha dostaw i są to: zmniejszenie o połowę emisji CO2 w działalności 1000 największych dostawców (realizacja 27 proc.), zwiększenie do 50 proc. zawartości surowców pochodzenia ekologicznego (tzw. green materials) w produktach SE (realizacja 29 proc.), wykorzystywanie tektury pochodzącej z recyklingu i nieużywanie plastiku jednorazowego użytku ​w opakowaniach pierwotnych i wtórnych (cel 100 proc., realizacja 63 proc.), zapewnienie godziwej pracy swoim pracownikom przez wszystkich strategicznych dostawców​ (realizacja 21 proc.).

Powyższe cele realizowane są już od trzech lat i można wyróżnić trzy istotne obszary, które w znacznym stopniu wpływają na szybkość wdrażania projektów i osiągane wyniki. Należy jednak podkreślić, że firma Schneider Electric nie tylko sama wdraża podejście ESG i przechodzi transformację, stając się firmą bardziej zrównoważoną, ale posiada również dedykowaną cyfrową ofertę do zarządzania energią elektryczną prowadzącą do dekarbonizacji, elektryfikacji i optymalizacji zużycia.

Pierwszym i bardzo istotnym elementem są koszty transformacji, z jakimi muszą zmierzyć się firmy produkcyjne. Z naszej perspektywy – ale także z perspektywy każdego producenta – to koszty ponoszone nie tylko przez nas, ale właśnie przez naszych dostawców. To oni są częścią złożonego łańcucha dostaw i koszty te w dużej mierze będą poniesione na obniżenie śladu węglowego, który u nas widoczny jest jako Zakres 3. Firmy wdrażają m.in. rozwiązania prowadzące do obniżenia zużycia energii, wdrażają elektryfikację swoich procesów lub inwestują w odnawialne źródła energii. W Schneider Electric uruchomiliśmy program wsparcia o nazwie „Projekt zerowej emisji dwutlenku węgla” dla dostawców. Dzięki naszemu wsparciu tysiącu największym dostawcom po trzech latach udało się obniżyć ślad węglowy aż o 27 proc.! Podczas realizacji programu firmy, które zdecydowały się wziąć w nim udział, otrzymały od dedykowanego zespołu Schneider Electric nie tylko praktyczną wiedzę np. na temat obliczania śladu węglowego, ale także dostępne rozwiązania w ramach oferty Schneider Electric prowadzące do jego obniżenia i przykłady udanych wdrożeń w naszych zakładach produkcyjnych. Zależy nam, aby nasi dostawcy razem z nami przechodzili zrównoważoną transformację, kontynuując udaną współpracę oraz spełniając wysokie wymagania z obszaru ESG.

Drugim ważnym elementem transformacji jest ciągłe poszerzanie wiedzy firm i budowanie świadomości w zakresie ESG przez wszystkich pracowników. Widzimy tu ważną rolę dla organizacji rządowych i pozarządowych w kształceniu nowych kadr, stworzeniu bazy wiedzy czy uruchomieniu ogólnopolskiej kampanii informacyjnej. Istotne znaczenie odgrywają także duże firmy, jak Schneider Electric, które posiadają solidne zaplecze, doświadczenie i wiedzę, aby wspierać swoich dostawców, kontrahentów, partnerów. Zapraszamy do skorzystania z kursu online w Szkole Zrównoważonego Rozwoju, który dostępny jest praktycznie dla wszystkich. Inną opcją jest dedykowane szkolenie nt. Strategii ESG i raportowania niefinansowego dostępne w Instytucie Szkoleniowym Schneider Electric Polska. Oba te narzędzia stanowią przystępne źródło wiedzy z obszaru ESG oraz prezentują konkretne procesy, środki i rozwiązania z dziedziny zarządzania energią, które można zaimplementować np. w zakładzie przemysłowym lub budynku biurowym.

To dzięki intensywnemu programowi szkoleniowemu, jaki uruchomiliśmy podczas „Projektu zerowej emisji dwutlenku węgla”, a następnie za sprawą intensywnej współpracy z dostawcami, mogliśmy osiągnąć wspomniany rezultat w postaci obniżenia śladu węglowego u naszych największych dostawców.

Zachęcamy inne firmy do dzielenia się wiedzą, a organizacje rządowe do wsparcia finansowego tych inicjatyw.

Trzecim ważnym obszarem są wreszcie firmy energochłonne, firmy przemysłu ciężkiego wraz z ich łańcuchem dostaw, które wymagają szczególnego podejścia.

To tu mówi się o największych wyzwaniach i konieczności dokonywania inwestycji w dekarbonizację, elektryfikację i efektywność energetyczną, biorąc pod uwagę także konsekwencje społeczne. Firma Schneider Electric wybrała kilka strategicznych segmentów, takich jak produkcja leków, produkcja półprzewodników, produkcja szkła, cementu czy metali, i stworzyła z partnerami dedykowane programy dla tych sektorów i ich dostawców.

Podczas Innvation Summit w Paryżu – najważniejszego, corocznego wydarzenia naszej firmy – został ogłoszony trzeci program dekarbonizacji łańcucha dostaw pod nazwą MATERIALIZE. Celem jest wspieranie firm z sektora metali i minerałów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w ich globalnej bazie dostawców. Dwa wcześniejsze programy to ENERGIZE dla sektora farmaceutycznego i CATALYZE dla sektora półprzewodników.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi programami.

- Wojciech Świątek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Bardzo ważną rolę w procesie dekarbonizacji odgrywa łańcuch dostaw. W Schneider Electric firmy z łańcucha dostaw (Zakres 3 upstream) były odpowiedzialne za ok. 14 proc. całkowitej emisji CO2 w 2022 r., i były aż 33 razy większe od emisji operacyjnych naszej firmy.

Pozostało 94% artykułu
Materiał partnera
Jakoś to będzie... czy przezorny zawsze ubezpieczony?
Materiał partnera
Wzrost wartości Twoich finansów? – jak wykorzystać do tego lokaty i rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku
Materiał partnera
Opakowania uzupełniające przyszłością branży kosmetycznej
Materiał partnera
Zarządzanie odpadami: inicjatywy, które zmieniają branżę
Materiał partnera
Pozwalamy łączyć oszczędności z troską o środowisko
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?