Wojciech Świątek

Bliska współpraca i wsparcie łańcucha dostaw to kluczowe elementy strategii ESG w dużej firmie

Redukcja śladu węglowego przedsiębiorstwa wraz z jego ekosystemem (Zakresy 1, 2 i 3) i osiągnięcie zerowej emisji netto w 2050 r. jest jednym z głównych celów wielu globalnych firm, w tym Schneider Electric.

Kompleksowe podejście kluczem do sukcesu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z obszaru ESG powinno być wpisane w misję każdej nowoczesnej organizacji, której zależy na realizacji celów klimatycznych ONZ – z takiego właśnie założenia wychodzimy w Schneider Electric. Wierzymy, że w ten sposób możemy wywierać pozytywny wpływ tak na naszych interesariuszy, jak i społeczności lokalne.