Biznes mnoży dobro

Dzisiejsze firmy zdają sobie sprawę z roli, jaką odgrywają w społeczeństwie, dlatego coraz więcej z nich angażuje się w działania na rzecz generowania zmiany społecznej. Innowacyjnym podejściem do społecznej odpowiedzialności biznesu wyróżnia się Bank BNP Paribas.

Publikacja: 29.11.2023 21:00

Biznes mnoży dobro

Foto: Adobestock

Materiał partnera:

Bank, za pośrednictwem założonej w 2006 roku Fundacji BNP Paribas, aktywnie inicjuje i uczestniczy w różnych inicjatywach społecznych, promując ideę mądrej filantropii i zaangażowania pracowników w działalność wolontariacką. Fundacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu społecznie zaangażowanej kultury w firmie i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej banku – swojego fundatora.

Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas i dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego Banku BNP Paribas, podkreśla, że społeczna odpowiedzialność jest integralną częścią strategii biznesowej banku. – Biznes się zmienia. Rośnie świadomość, że odpowiedzialne działanie firmy to także jej dobre działania. Dobre, czyli takie, dzięki którym pracownicy będą dumni z siebie i ze swojego miejsca pracy, a jednocześnie dumni i emocjonalnie związani z marką będą również jej klienci. Kluczem do sukcesu jest pozostawienie pracownikom wyboru, w jaki sposób i w jakim zakresie chcą pomagać oraz zapewnienie im odpowiednich narzędzi. Każdy pracownik banku ma możliwość skorzystania z 16 pełnopłatnych godzin rocznie na działania wolontariackie, co dodatkowo motywuje do zaangażowania w różnorodne inicjatywy społeczne – mówi Joanna Gajda-Wróblewska.

Bank angażuje się w działania prospołeczne i prośrodowiskowe, ale także aktywnie wspiera osoby z grup wrażliwych.

Szlachetna Paczka – korzyści dla wszystkich

Kluczowym elementem zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas jest program Szlachetna Paczka. Bank, będąc od sześciu lat strategicznym partnerem tej akcji, realizuje największy program wolontariatu pracowniczego w historii Szlachetnej Paczki. – Wolontariat pracowniczy w ramach Szlachetnej Paczki zaczął się u nas małymi krokami. Pomysł zainicjowali pracownicy, którzy byli prywatnie zaangażowani w ten projekt. Otrzymywaliśmy sygnały, że cieszy się on dużym zainteresowaniem w naszej organizacji i warto zorganizować go na większą skalę, w całej firmie – mówi Joanna Gajda-Wróblewska. Co roku coraz większa grupa pracowników dołącza do tej inicjatywy. Rok temu ponad 3 tys. pracowników banku i spółek Grupy BNP Paribas w Polsce zaangażowało się w przygotowywanie pomocy dla ponad 200 rodzin, co stanowiło niemal jedną trzecią wszystkich osób zatrudnionych w organizacji. Bank przekazał już 6 mln zł na strategiczne wsparcie tej inicjatywy, poza tym każdorazowo przekazuje 1500 zł na przygotowanie paczki dla rodziny z bazy.

Akcja Szlachetna Paczka to inicjatywa charytatywna, której celem jest pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc polega na wsparciu materialnym i niematerialnym, na podstawie przygotowanej listy potrzeb przez osobę w kryzysie. Kluczowe dla sukcesu akcji jest zaangażowanie darczyńców i wolontariuszy. Pomagać może każdy, na wiele sposobów. Można dołączyć do lokalnego zespołu, który zajmuje się przygotowaniem paczki, i wspomóc zbiórkę poprzez przekazywanie potrzebnych rzeczy. Można również zorganizować zbiórkę wśród swoich znajomych, rodziny czy współpracowników lub przekazać darowiznę finansową, jednorazowo lub regularnie co miesiąc, dzięki czemu wolontariusze Szlachetnej Paczki zakupią potrzebne produkty. Najczęściej są to przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania: żywność, odzież, pościel czy sprzęt AGD. Wystarczy wejść na stronę internetową Szlachetnej Paczki i wczytać się w historię rodzin, poznać ich potrzeby, a potem wspólnie z rodziną, znajomymi czy współpracownikami zrobić zakupy na podstawie listy potrzeb. Paczki trafiają do potrzebujących w okresie przedświątecznym. Oprócz tego inicjatywę można wesprzeć, kupując Szlachetną Cegiełkę na Allegro, oddając stary telefon do salonu T-Mobile lub kupując kawę na stacjach bp.

– Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna. Z każdą paczką dajemy coś ważnego: troskę, zainteresowanie, nadzieję, akceptację czy poczucie przynależności. Bo często ważniejsze prezenty to te, których się nie rozpakowuje. Dlatego wspieramy inicjatywy oparte na mądrej i efektywnej pomocy – dodaje Joanna Gajda-Wróblewska.

Jak podkreśla Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, wolontariat pracowniczy to przykład tego, że realizując coś na zewnątrz, realizuje się przy okazji wiele działań, które są korzystne wewnątrz firmy. – Mam na myśli przede wszystkim integrację zespołu, motywację do wspólnego działania, poznawanie się i przełamywanie barier hierarchicznych – dodaje. Podobnego zdania jest Anna Siedlewska-Cieślińska, partnerka biznesowa HR. Jej zdaniem wspólne zespołowe działania sprawiają, że pracownicy mają większe poczucie sensu, są lepiej zintegrowani. – Pomaganie to dla nich także ważny i ceniony benefit – mówi.

Justyna Król, starsza specjalistka ds. zarządu, która angażuje się w wolontariat pracowniczy, przygotowując paczki dla rodzin, podkreśla, że zawsze chciała wziąć udział w Szlachetnej Paczce. – Gdy pojawiła się taka możliwość, od razu się zaangażowałam. Często brakuje nam czasu, by poświęcić się tego typu działalności. Bank daje nam możliwość wzięcia udziału, oferując urlop na działania wolontariackie – dodaje.

Dodatkowo 1 grudnia startuje akcja specjalna banku „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas”. W czasie jej trwania bank podwoi każdą wpłatę klientów dokonaną na rzecz Szlachetnej Paczki. Szczegóły akcji na pomaganiejestfajne.pl.

Innowacyjne podejście do pomagania

Fundacja BNP Paribas nie ogranicza się jednak tylko do udziału w projekcie Szlachetnej Paczki. Pracownicy angażują się także w pomoc lokalnym społecznościom. Tylko w 2023 r. w ramach Konkursu na Projekty Wolontariackie zrealizowali 54 projekty dla lokalnych społeczności. Oprócz tego bank wychodzi poza tradycyjne formy zaangażowania społecznego, oferując program „Wspieram cały rok”, gdzie pracownicy mogą decydować o comiesięcznym odpisie od pensji wybranej przez siebie kwoty na cele społeczne. To innowacyjne podejście zapewnia stałe wsparcie dla organizacji społecznych i umożliwia pracownikom bezpośredni udział w kształtowaniu działań pomocowych. Środki trafiają do organizacji wybranych w ogólnobankowym głosowaniu. W tym roku odpisy od pensji zasilają konta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Oprócz tego bank zorganizował aukcję części obrazów, które zdobiły jego centralę. Udało się w ten sposób zebrać blisko 116 tys. zł. Środki trafiły do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji Paleta promującej twórczość młodych polskich artystów.

Również klientom banku stwarzane są możliwości wsparcia działań charytatywnych. Mogą oni skorzystać

z opcji „przelew charytatywny” w bankowości internetowej lub mobilnej. Cel przelewu zmienia się w ciągu roku.

W okresie wakacyjnym klienci przekazali w sumie prawie

80 tys. zł na rzecz Fundacji Ocalenie. Obecnie mogą wspierać akcję Szlachetna Paczka, a także wpłacać

na wsparcie edukacji dzieci

i młodzieży, którzy przybyli m.in. z Ukrainy.

W zeszłym roku sporo przedsięwzięć dotyczyło pomocy Ukrainie. Zrealizowano wiele rozmaitych projektów. Fundacja BNP Paribas przekazała blisko 2 mln zł Fundacji Ocalenie i Polskiemu Forum Migracyjnemu oraz uruchomiła specjalny fundusz solidarnościowy na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy, gdzie zebrano 500 tys. zł. Dzięki wsparciu Grupy BNP Paribas kwota ta została podwojona i 1 mln zł trafił do organizacji niosących pomoc od pierwszych dni wojny: Stowarzyszenia Homo Faber, Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji ANG Nienieodpowiedzialni, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Fundacji Splot Społeczny. Dodatkowe wsparcie finansowe, po 100 tys. zł, otrzymały Fundacja Brda oraz Stowarzyszenie dla Ziemi pomagające uchodźcom przebywającym na Lubelszczyźnie. Działania te doceniono w konkursie „Nagrody DNA – bo pomaganie mamy w genach” organizowanym przez Fundację Czyste Powietrze i Fundację Pozytywnych Idei. Fundacja BNP Paribas została nagrodzona w kategorii: pomoc dla Ukrainy.

Inspirują do działania

Unikalne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu prezentowane przez Bank BNP Paribas staje się inspiracją dla innych firm, zarówno pod względem elastycznego podejścia do wolontariatu pracowniczego, jak i kreatywności w tworzeniu innowacyjnych projektów społecznych. W tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem WIOSNA bank przygotował kampanię zachęcającą inne firmy do włączenia się w wolontariat pracowniczy. – Pomaganie z Paczką to zawsze dobry pomysł. Integruje i uwalnia piękne emocje. Gorąco polecam – zachęca Przemysław Furlepa. Jak podkreślają pracownicy fundacji, bez zaangażowania biznesu i wolontariuszy dobre rzeczy nie będą mogły się dziać.

Programy i inicjatywy realizowane przez bank mają także charakter inwestycji społecznych, przyczyniając się do długofalowych działań i trwałych efektów, np. współpracując ze  Szlachetną Paczką

Bank BNP Paribas realizuje 2 z 17 celów zrównoważonego rozwoju, jakimi są koniec z ubóstwem oraz mniej nierówności.

Materiał partnera:

Bank, za pośrednictwem założonej w 2006 roku Fundacji BNP Paribas, aktywnie inicjuje i uczestniczy w różnych inicjatywach społecznych, promując ideę mądrej filantropii i zaangażowania pracowników w działalność wolontariacką. Fundacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu społecznie zaangażowanej kultury w firmie i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej banku – swojego fundatora.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Opera prezentuje pierwszą, testową wersję przeglądarki Opera One R2
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Dodatki
Hype, halucynacje i koszty
Dodatki
Komunikacja i promocja z dużymi obostrzeniami
Dodatki
Cyfryzacja, robotyka i wzmocnienie geriatrii
Dodatki
Wciąż wprowadzane za wolno