Na straży rodzinnego majątku

Powiększający się z pokolenia na pokolenie majątek powoduje, że konieczne jest zdobycie niezbędnej wiedzy i poświęcenie dużo pracy, aby nie tylko go utrzymać, ale również pomnażać. Można przy tym skorzystać z pomocy ekspertów w ramach Family Office. Taką usługę oferują banki czy choćby firmy doradcze.

Publikacja: 25.08.2023 09:00

Family Office powstało po to, aby skupić zakres całej wiedzy z takich dziedzin jak księgowość, doradcy prawni czy inwestycyjni i umożliwić świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług doradczych w zakresie zarządzania majątkiem rodzinnym – podkreślają eksperci z jednej z firm doradczych.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii ponad 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że są firmami rodzinnymi. Takie przedsiębiorstwa stanowią ponad 40 proc. wszystkich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ok. 200 tys. firm jest zarządzanych przez ludzi w wieku okołoemerytalnym. Czeka ich perspektywa sukcesji, która dla właścicieli jest często procesem trudnym, złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania. Widać wyraźnie, jak wiele z tych firm rodzinnych stoi u progu sukcesji, która z perspektywy właścicieli jest procesem bardzo złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania stąd na rynku usługa Family Office.

Od maja oferuje ją m.in. jeden z banków. – Przed nami historyczny transfer międzypokoleniowy. Mając w ofercie Family Office, jesteśmy w pełni przygotowani na to, by kompleksowo wspierać klientów w procesie sukcesji na każdym etapie jej planowania i przeprowadzania. Spodziewamy się, że blisko połowa firm prywatnych stanie przed tym wyzwaniem w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej – tłumaczył przedstawiciel banku.

Jak podkreślają eksperci, banki, które wchodzą w oferowanie usługi Family Office, przejmują rolę doradcy. Bazując na zaufaniu w relacji z klientem, ale również sieci powiązań z kancelariami prawnymi, podatkowymi, fundacjami charytatywnymi, są w stanie pomóc właścicielom firm, jak sukcesję przeprowadzić, zabezpieczyć losy kolejnych pokoleń i ciągłość biznesową firmy.

Family Office nie tylko zapewnia wsparcie przy kompleksowym zarządzaniu prywatnymi majątkami rodzinnymi, ale też ułatwia m.in. przekazywanie firm kolejnym pokoleniom oraz powoływanie fundacji rodzinnych.

Od maja też zaczęła obowiązywać ustawa o fundacji rodzinnej, która ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Dzięki ustawie w polskim systemie prawnym pojawiła się instytucja, której podstawowym założeniem jest ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji. W świetle nowych przepisów o fundacji rodzinnej majątek firmy może zostać zatrzymany w jednych rękach.

– Fundacja rodzinna może pozwolić zachować całość majątku rodzinnego i ochronić go na przyszłość w sytuacji, gdy np. nie wszyscy członkowie rodziny będą zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności – podkreślają eksperci jednej z dużych firm audytorskich.

Dodają, że nowo powstała instytucja ogranicza ponadto możliwość dywersyfikacji aktywów rodzinnych lub też dezinwestycji.

– Przepisy, nawet w wypadku sprzedaży majątku (np. udziałów w spółkach kapitałowych), przewidują, że uzyskany kapitał będzie akumulowany w fundacji nie tylko celem rozdzielenia go pomiędzy beneficjentów, ale również na nowe inwestycje. Takie założenie pozwala na większy udział majątków rodzinnych w procesach inwestycyjnych – dodają specjaliści.

Fundacja rodzinna posiada specyficzny status podatkowy – choć formalnie jest płatnikiem CIT, to ma korzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego. Ustawodawca przewidział szereg szczególnych regulacji podatkowych obejmujących CIT, PIT oraz podatek od spadków i darowizn, tworząc kompleksowe ramy prawne w zakresie zasad opodatkowania tej instytucji, obejmujące perspektywę samej fundacji, jaki i jej fundatorów oraz beneficjentów.

– Fundacja rodzinna może być podmiotem posiadającym osobowość prawną z siedzibą na terytorium Polski. Założyć ją może jedynie osoba fizyczna (jedna lub więcej), która dokona utworzenia fundacji poprzez sporządzenie przed notariuszem aktu założycielskiego lub też testamentu przewidującego utworzenie fundacji – podkreślają eksperci. Dodają, że sporządzenie aktu założycielskiego fundacji lub też ogłoszenie testamentu przewidującego utworzenie fundacji będzie jednocześnie momentem, w którym powstanie fundacja „w organizacji”. A to ma oznaczać dalszy płynny rozwój przedsiębiorstw i realizację inwestycji. Fundacje będą mogły również prowadzić nowoczesną filantropię, która pozwoli na umacnianie siły marki firmy rodzinnej na pokolenia.

Pod koniec lipca zostały już zarejestrowane pierwsze fundacje rodzinne. Po dwóch miesiącach oczekiwań wreszcie pierwsi fundatorzy mogą cieszyć się w pełni gotową fundacją rodzinną, która może realizować cel sukcesyjny fundatora. Pod koniec lipca było złożonych niemal 300 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnej.

Wpisanie fundacji do rejestru oznacza, że ma ona już osobowość prawną. Przepisy te, podobnie jak te dotyczące organów fundacji, odpowiadają w dużej mierze przepisom regulującym spółki prawa handlowego, co oceniane jest bardzo pozytywnie, jako że nie spowoduje to konieczności wypracowywania nowej praktyki, umożliwiając posiłkowe korzystanie z doktryny wypracowanej w ramach przepisów kodeksu spółek handlowych.

Nowe narzędzie ma umożliwić prowadzenie działalności firmy przez pokolenia, odcinając je od ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych. Tym samym pozwoli zadbać o interesy członków najbliższej rodziny założyciela i zabezpieczyć majątek firmowy przed „rozdrobnieniem”.

Tak szerokie korzyści fundacji rodzinnej sprawią, że – podobnie jak w innych krajach europejskich – stanie się pierwszoplanową instytucją w planowaniu sukcesji w biznesie.

W ramach Family Office banki czy firmy doradcze ułatwiają dostęp do partnerów biznesowych, m.in. wyspecjalizowanych w sukcesji kancelarii prawnych i podatkowych, oraz zapewniają profesjonalne doradztwo w zakresie działalności dobroczynnej.

Klienci, którzy skorzystają z takiej usługi, mogą bezpiecznie zaplanować i zrealizować proces sukcesji, a następnie zarządzać majątkiem rodzinnym i firmowym w jednym miejscu. Dodatkowo fundacje rodzinne w organizacji mogą otwierać konta firmowe i maklerskie na preferencyjnych warunkach.

– A koncentracja oraz koordynacja różnego rodzaju usług doradczych z zakresu prawa, podatków, doradztwa finansowego czy zarządzania nieruchomościami pozwala na zyskanie kompleksowego nadzoru nad wieloma kwestiami związanymi z zarządzaniem majątkiem – podkreślają bankowi eksperci.

Dodają, że skupienie wszystkich usług w jednym miejscu umożliwia zmniejszenie ich kosztów oraz oszczędzanie czasu, który należałoby poświęcić na zdobycie wiedzy.

– Family Office pełni rolę profesjonalnego sekretariatu, który sprawuje pieczę nad wszystkimi sprawami – od dopilnowania obowiązków dewizowych wynikających z inwestycji posiadanych za granicą, przez prowadzenie różnego rodzaju operacji biznesowych, aż do terminowego płacenia prywatnych rachunków – wyliczają bankowi eksperci.

Family Office powstało po to, aby skupić zakres całej wiedzy z takich dziedzin jak księgowość, doradcy prawni czy inwestycyjni i umożliwić świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług doradczych w zakresie zarządzania majątkiem rodzinnym – podkreślają eksperci z jednej z firm doradczych.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii ponad 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że są firmami rodzinnymi. Takie przedsiębiorstwa stanowią ponad 40 proc. wszystkich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał partnera
Skuteczność event marketingu. Trudne i proste zarazem
Materiał partnera
Rola organizatorów kongresów w promowaniu zrównoważonych praktyk