Dbają o cały majątek

Nie tylko prestiżowe karty kredytowe, indywidualnie przygotowane programy depozytowo-oszczędnościowe czy inwestycyjne oraz lokaty rentierskie. Ale także wsparcie prawno-księgowe, a nawet w działalności filantropijnej czy w zakresie prywatnej opieki medycznej oraz w inwestowaniu na rynku nieruchomości oferowane jest zamożnym klientom w ramach tzw. wealth management.

Publikacja: 28.08.2023 09:00

Dbają o cały majątek

Foto: AdobeStock

Takie usługi świadczone są przez różne rodzaje podmiotów, jak kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, niezależne firmy typu family office, a przede wszystkim przez banki. I to niemal od 30 lat.

Szeroka oferta dla zamożnych klientów

Wealth management to usługa zarządzania majątkiem, polegająca na kompleksowej obsłudze klienta. Obejmuje ona zarówno zarządzanie płynnymi aktywami majątku, jak i aktywami trwałymi, w tym majątkiem pozafinansowym.

W praktyce usługa wealth management daleko wykracza poza standardową ofertę banków i z tego względu przeznaczona jest dla najzamożniejszych klientów. W ramach wealth management klienci mogą liczyć na takie usługi, jak: bankowość prywatna (private banking), zarządzanie aktywami (asset management), inżynierię finansową i planowanie majątkowe, planowanie ubezpieczeniowe, czy doradztwo niefinansowe, np. z zakresu obrotu nieruchomościami, inwestycji w dzieła sztuk, czy tzw. inwestycje emocjonalne oraz inwestowanie na rynku niepublicznym (poprzez fundusze private equity, venture capital czy fundusze alternatywne).

Bankowość prywatna, czyli private banking, jest usługą dla najzamożniejszych klientów banków, którym w jej ramach oferuje się narzędzia inwestycyjne niedostępne dla klienta detalicznego, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. To sposób instytucjonalnego myślenia – budowanie związku z najważniejszymi klientami, opartego na zaufaniu.

Bankowość tego rodzaju na Zachodzie istnieje od około 300 lat, a za jej symboliczny początek przyjmuje się powstanie londyńskiego banku Coutts w 1692 roku, który zaczął opiekować się finansami rodziny królewskiej. Ten typ bankowości dynamicznie rozwinął się w Szwajcarii, a zaczęło się od powstania w 1741 roku banku Wegelin.

Idea wealth managementu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na usługi spersonalizowane w bankowości. Poza bankami, już na mniejszą skalę, wealth management może być świadczony przez różne rodzaje podmiotów, takich jak kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe czy niezależne firmy typu family office.

Usługi z zakresu wealth management mogą świadczyć banki, a także – w mniejszym zakresie – kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz niezależne firmy typu family office.

Najważniejsze jest wzajemne zaufanie

Jak mówi Wojciech Sieńczyk, dyrektor obszaru wealth management i dyrektor Biura Maklerskiego Santander Bank Polska, w tym banku wealth management najczęściej rozumiany jest jako indywidualna obsługa, zarówno finansowa, jak i niefinansowa klientów, którzy posiadają minimum 6 mln zł płynnych aktywów.

– Jest odpowiedzią na oczekiwania najbardziej zamożnych klientów. To kompleksowe wsparcie w zarządzaniu majątkiem klienta, zaspokojenie niemal wszystkich jego potrzeb – usługa znacznie wykracza poza standardowe usługi bankowe – mówi dyr. Sieńczyk.

Dodaje, że zamożni klienci mogą korzystać z usługi Global Value Propositions – dostępu do globalnych produktów i usług w ramach Grupy Santander.

– Zapewniamy dostęp do inwestycji w międzynarodowe aktywa z całego świata. Powtórzę się – myślę, że dzisiaj i zawsze kluczowe w wealth management jest zaufanie i bezpieczeństwo – dodaje dyr. Sieńczyk.

Jak mówi przedstawiciel innego banku, jednym ze sposobów zarządzania majątkiem jest tzw. asset management, w ramach którego majątek klienta, na podstawie udzielonych zgód i pełnomocnictw, jest bezpośrednio zarządzany przez doradcę bądź firmę świadczącą usługi wealth management.

– Tymczasem bankowość prywatna obejmuje całą sytuację finansową klienta, w tym ochronę określonych aktywów, a zarządzanie majątkiem w jej ramach odnosi się do szerszego planu inwestycyjnego i finansowego – dodaje ekspert.

Otoczeni opieką

Z kolei grupa BNP Paribas specjalizuje się w zarządzaniu majątkami klientów i ich rodzin, które wykracza daleko poza powszechną definicję private banking. W swojej ofercie łączy kompetencje i zalety wiodącego globalnego banku z profesjonalizmem i doświadczeniem polskich ekspertów.

– Wyróżnia nas podejście one face to customer, czyli opieka nad finansami indywidualnymi klienta i całej jego rodziny, zintegrowana z pełnym zakresem relacji firmowej. Taki model współpracy zapewnia wygodę i łatwość zarządzania majątkiem indywidualnym i firmowym – podkreśla BNP Paribas. Jego klienci, którzy korzystają wealth management, są otoczeni wszechstronną opieką na przestrzeni lat i w kolejnych etapach rozwoju ich biznesu, a unikalnym elementem tego podejścia jest oferta dla klientów indywidualnych niebędących konsumentami i możliwość otworzenia kont dla podmiotów o różnych formach prawnych, np. spółki czy fundacje, zarejestrowane w Polsce lub za granicą, powoływane w celu inwestowania i zabezpieczania majątku prywatnego klientów czy też jego optymalizacji.

BNP Paribas oferuje też proces kredytowy dopasowany do specyfiki i potrzeb klientów wealth management. Ten bank udziela bardzo wysokich kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych, nawet znacząco ponad 100 mln zł, z możliwością ustanowienia niestandardowych zabezpieczeń.

Prowadzi m.in. rachunki escrow dla klientów indywidualnych, które zabezpieczają ich przy dużych i skomplikowanych transakcjach, np. sprzedaży biznesu nowemu inwestorowi. Ale też bank rozwija ofertę produktów – certyfikatów strukturyzowanych – których celem jest wspieranie inicjatyw społecznych.

Takie usługi świadczone są przez różne rodzaje podmiotów, jak kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, niezależne firmy typu family office, a przede wszystkim przez banki. I to niemal od 30 lat.

Szeroka oferta dla zamożnych klientów

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Kluczowy element Tarczy Wschód na wyciągnięcie ręki
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży