Na koniec października po polskich drogach jeździło 56 926 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły floty pojazdów, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles).

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2638 sztuk, elektrycznych motorowerów i motocykli 15 973 sztuk. Flota autobusów elektrycznych w Polsce wzrosła do 790.

Rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec października 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2494 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (4821 punktów). 28% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W październiku uruchomiono 34 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (83 punkty). – Infrastruktura do ładowania i tankowania pojazdów bateryjnych jest kluczowa – zaznacza prezes PZPM Jakub Faryś.

W październiku rozpoczęły się negocjacje trójstronne pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą UE w sprawie rozporządzenia AFIR. Wprowadzi ono obowiązek systematycznego podwyższania mocy infrastruktury ładowania wraz z każdym nowo zarejestrowanym samochodem z napędem elektrycznym. – Rozporządzenie wejdzie w życie już w 2023 r., a pierwszy termin wypełnienia ujętych w nim wymogów minie niecałe dwa lata później. Obecnie to często czas niewystarczający na sfinalizowanie w Polsce procesu instalacji ogólnodostępnej stacji DC. Ma to przełożenie na wyniki sektora. Przez pierwsze dziesięć miesięcy 2022 r. w Polsce uruchomiono jedynie 121 nowych ładowarek prądu stałego, czyli mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. To dowód na to, jak pilna jest potrzeba optymalizacji polskiego prawa – uważa dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.