W ciągu minionego tygodnia na świecie wykryto 4 550 837 zakażeń koronawirusem - o 12,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wyniosła 76 773 co stanowi wzrost tydzień do tygodnia o 7 proc.

67 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem wykrytych na świecie w ubiegłym tygodniu stanowiły zakażenia w obu Amerykach (31 proc.) i w Europie (36 proc.).

Regionem z najmniejszą liczbą wykrytych zakażeń była Afryka (1 proc., w liczbach bezwzględnych - 50 710).

Krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń były w minionym tygodniu Indie (873 296, wzrost o 70 proc. tydzień do tygodnia). Drugie miejsce zajmują USA (468 395, wzrost o 5 proc.) Trzecia w tym zestawieniu jest Brazylia (463 092, spadek o 8 proc.), a kolejne miejsca zajmują Turcja (353 281, wzrost o 33 proc.) i Francja (265 444, wzrost o 9 proc.)

Najwięcej zgonów chorych na COVID-19 - 20 512 (spadek o 3 proc.) - wykryto w ciągu minionego tygodnia w Brazylii.

W Europie najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto w Turcji (353 281, wzrost o 33 proc.), Francji (265 444, wzrost o 9 proc.) i Polsce (136 089, spadek o 27 proc.).

Najwięcej zgonów chorych na COVID-19 w Europie zanotowano w Polsce - 3 480, 9,2 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców, wzrost o 14 proc. i we Włoszech (3 219, 5,4 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców, wzrost o 5 proc.) oraz na Ukrainie (2681, 6,1 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców, wzrost o 13 proc.).

Pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców Polska zajmowała w ubiegłym tygodniu drugie miejsce na świecie (po Brazylii, gdzie wskaźnik ten wyniósł 9,7).