Zastosowanie tocilizumabu "znacząco" zmniejszyło liczbę zgonów oraz prób podtrzymywania życia wśród pacjentów z COVID-19.

W badaniu przeprowadzonym przez paryski szpital uniwersytecki wzięło udział 129 osób hospitalizowanych z umiarkowanym lub ciężkim wirusowym zapaleniem płuc, które występuje u 5-10 procent pacjentów z COVID-19.

Połowa z nich otrzymała dwa zastrzyki tocilizumabu oraz standardowe leczenie antybiotykami, natomiast grupa kontrolna otrzymała tylko leczenie standardowe.

Wyniki badan nie zostały jeszcze opublikowane, ale osoby biorące udział w badaniu stwierdziły, że zastosowanie tocilizumabu przynosi wyraźne korzyści.

Naukowcy zdecydowali się upublicznić badanie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników "z powodów zdrowia publicznego".

Podkreślili jednak, że potrzebne są dalsze badania nad skutecznością leku i możliwością wystąpienia skutków ubocznych.

Tocilizumab jest powszechnie stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Koszt wstrzyknięcia leku to obecnie około 800 euro.