Opublikowane w czwartek wyniki badania opierają się o dane zebrane od 314 osób, które w lipcu zostały poddane testowi na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w związku z pojawieniem się u nich symptomów COVID-19 - 154 uczestników badania uzyskało pozytywny wynik testu, a 160 - negatywny.

Badania wykonano w 11 różnych placówkach ochrony zdrowia w różnych stanach USA.

Badacze z CDC i innych instytucji przeanalizowali jak pacjenci odpowiedzieli na pytania na temat noszenia masek i podejmowania różnego rodzaju aktywności. Badanych pytano m.in. o to, czy stołowali się w restauracjach, chodzili do barów lub na siłownię.

Okazało się, że 42 proc. pacjentów, u których test wykazał zakażenie, miało bliski kontakt z przynajmniej jedną osobą, która zachorowała na COVID-19 (wśród pacjentów, u których test nie wykazał zakażenia, odsetek ten wynosił 14 proc.).

Jeśli chodzi o maski to noszenie ich zawsze w miejscach publicznych deklarowało 71 proc. pacjentów u których wykryto COVID-19 i 74 proc. tych, u których test dał wynik negatywny.

Nie było znaczących różnic w obu grupach jeżeli chodzi o chodzenie na zakupy, uczestniczenie w zgromadzeniach liczących mniej niż 10 osób w domu, chodzenie do biura, na siłownię, do fryzjera, używanie transportu publicznego lub uczestniczenie w uroczystościach religijnych.

Jednakże badanie wykazało, że ci, u których wykryto zakażenie, dwukrotnie częściej stołowali się w ostatnich dwóch tygodniach w restauracji niż ci, u których test dał wynik negatywny.

Ponadto zakażeni częściej niż ci, u których nie wykryto koronawirusa, częściej chodzili do barów i kawiarni. Badacze zaznaczają, że dane te dotyczą tych pacjentów, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z chorym na COVID-19.

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę uczestników badania, konieczne są kolejne badania tego zagadnienia.