Pracami zespołu, jako przewodniczący, będzie kierował Waldemar Kraska. W składzie znajdzie się też m.in. dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zespole będą również przedstawiciele Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego. W pracach mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

"Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń strategii działań na rzecz zdrowia dzieci w Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania uchwały Rady Ministrów w przedmiotowym zakresie" - zapisano w zarządzeniu.

Termin prac jest krótki. Powołany zespół ma przedstawić założenia do strategii nie później niż do 31 stycznia przyszłego roku.