Od 1 lipca chorzy na migrenę przewlekłą będą mieli możliwość leczenia w ramach programu lekowego. Skorzystają ci pacjenci, którzy mają co najmniej 15 dni w miesiącu z bólem głowy. Stan taki musi się utrzymywać przez co najmniej trzy miesiące. Bóle głowy muszą spełniać kryteria rozpoznania migreny (8 z nich) określone w Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy.

Pacjenci z potwierdzoną migrena przewlekłą i spełniający powyższe kryterium mogą być kwalifikowani wówczas, gdy mają udokumentowane w historii choroby dwie bezskuteczne próby leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej lekami o złożonym i różnym mechanizmie działania.

Podawanie toksyny botulinowej to przełom w leczeniu tego schorzenia neurologicznego, bo dotąd ten sposób leczenia nie podlegał żadnej refundacji. Pacjenci będą mieli obstrzykiwane czoło, skroń i potylicę.