Dług stanowi 99,3 proc. produktu krajowego brutto, zwiększył się o 0,3 pkt proc. od końca czerwca i doszedł do poziomu z końca I kwartału.

Czytaj także:  Żółte kamizelki hamują francuską gospodarkę

Sam dług skarbu państwa zwiększył się w III kwartale o 32,2 mld euro do 1860,5 mld. Poza nim, łączny dług obejmuje też zadłużenie placówek opieki społecznej (202,7 mld euro w końcu września, wzrost o 9,2 mln w ciągu kwartału), lokalnych urzędów publicznych (199 mld, spadek o 400 mln) i rożnych organów administracji centralnej (bez zmiany 60,1 mld).

Według stanu na 30 września, zadłużenie netto urzędów publicznych wzrosło o 7,7 mld euro do 2092,7 mld euro, czyli 89,5 proc. PKB, — dodał INSEE.