Do spadku cen konsumpcyjnych mocno się przyczyniło załamanie na rynku naftowym, ale inflacja bazowa (czyli nie uwzględniająca cen żywności oraz energii) wyniosła minus 0,4 proc. m./m. Licząc rok do roku zwolniła ona z 2,1 proc. w marcu do 1,4 proc. w kwietniu. Ceny benzyny spadły w USA w kwietniu aż o 20,5 proc. m./m. Ceny żywności wzrosły jednak o 1,5 proc. m./m., a żywności dostarczanej do domów o 2,6 proc. m./m., co było największym ich wzrostem od 15 lat.