Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wzrosła rok do roku o 4,3 proc. po wzroście w poprzednim miesiącu o 4,0 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,6 proc. po wzroście o 1,1 proc. w marcu.

Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wzrosła rok do roku o 2,9 proc. po wzroście w poprzednim miesiącu o 2,7 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,3 proc. po wzroście o 0,5 proc. w marcu.

Inflacja bazowa liczona jako 15-procentowa średnia obcięta wzrosła rok do roku o 3,6 proc. po wzroście w poprzednim miesiącu o 3,4 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,3 proc. po wzroście o 0,4 proc. w marcu.