PMI obliczany przez IHS Markit dla branży usługowej spadł we wrześniu do 53,9 pkt z 54,3 pkt w sierpniu i okazał się nieco niższy od prognozowanych 54 pkt. Wzrost liczby miejsc pracy był największy od siedmiu miesięcy. Ale optymizm w ankietowanych spółkach nadal był przygaszony z powodu politycznej niepewności.

Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych sondaży w przemyśle przetwórczym i w budownictwie, Markit uważa, koniunktura w brytyjskiej gospodarce jest wystarczająco dobra, by w III kwartale tamtejszy PKB wzrósł o 0,4 proc., tak samo jak w poprzednich trzech miesiącach. Podobnego tempa wzrostu spodziewała się Komisja Polityki Pieniężnej.

Wrześniowy raport wykazał jednak ostry wzrost kosztów w przedsiębiorstwach, co może wzmocnić argumenty Banku Anglii, że ograniczone i stopniowe podnoszenie stóp procentowych jest konieczne do trzymania w ryzach inflacji.