Indeks PMI dla usług w Niemczech spadł w kwietniu do 56,8 z 57,7 w marcu przy prognozach 57,7.

PMI dla sektora usług w strefie euro spał w kwietniu do 56,7 z 56,9 w marcu i wobec prognoz 56,9