Według danych federalnego urzędu statystycznego w marcu tego roku niemiecki eksport osiągnął kolejny rekord rosnąc 0,4 procent w porównaniu do lutego tego roku. To trzeci wzrostowy miesiąc niemieckiego eksportu.

Suma eksportu to według raportu urzędu 118,2 mld euro - wzrost o 10,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku.

Według szacunków niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (DIHK) cały eksport w 2017 roku może osiągnąć wzrost o 3 proc. Analitycy podkreślają jednak, że wciąż są liczne ryzyka, które mogą mieć wpływ na wzrost eksportu i obniżenie światowej koniunktury, jak Brexit czy dalsze zaostrzanie polityki protekcjonistycznej USA.

W marcu wzrósł także import do Niemiec - o 2,4 proc. w porównaniu z lutym tego roku. To znacznie silniejszy wzrost niż się spodziewano.

Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła w marcu 19,6 mld euro.

Eksport Niemiec do pozostałych państw Unii Europejskiej w 2016 roku miał wartość 707,7 mld euro, czyli o około 2,2 proc. większą niż rok wcześniej - wyliczył Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Niemiecki import z państw UE wzrósł w zeszłym roku o 1,6 proc., do 552,2 mld euro.