W okresie styczeń - wrzesień 2018 r. dochody budżetu państwa wyniosły 272,9 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Były wyższe o 10,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły o 7,3 proc. tj. ok. 17,2 mld zł. W tym: dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 proc. (tj. ok. 5,5 mld zł),, z akcyzy o 5,1 proc. (tj. ok. 2,6 mld zł), z PIT - o 13,9 proc. (tj. ok. 5,2 mld zł), z CIT - 16,6 proc. (tj. ok. 3,7 mld zł), a z tzw. podatku bankowego – o 3,9 proc.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych – wyjaśnia resort finansów.

W okresie styczeń - wrzesień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 20,8 mld zł i było niższe o ok. 6,8 mld zł (tj. 24,5%) w stosunku do okresu styczeń - wrzesień 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniosło 269,7 mld zł, tj. 67,9% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (258,5 mld zł) jest to wartość wyższa o 11,2 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po III kwartałach roku 2017 (tj. 67,2 proc. planu).

Tym samym w okresie styczeń-wrzesień budżet państwa odnotował nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł. Po sierpniu nadwyżka wynosiła 1,5 mld zł, w po lipcu wystąpił niewielki deficyt 0,8 mld zł.