Resort początkowo planował sprzedaż obligacji o wartości od 3 do 6 mld zł, ale w związku ze spadkiem cen polskich papierów w ostatnich tygodniach we wtorek ograniczył maksymalną wartość oferty do 4 mld zł.

MF sprzedało 10-letnie obligacje stałokuponowe DS0726 za nieco ponad 3 mld zł oraz dwuletnie papiery zerokuponowe OK1018 za niespełna 1 mld zł.

Minimalna cena dziesięciolatek wyniosła 952,55 zł, a odpowiadająca jej rentowność 3,05 proc. Jeszcze we wtorek papiery te były notowane na rynku z rentowności bliską 3,20 proc., a na poprzedniej aukcji – na początku maja – wyniosła 3,13 proc.

Minimalna cena sprzedaży dwulatek wyniosła 960,7 zł, a odpowiadająca jej maksymalna rentowność 1,71 proc. Tę serię obligacji na poprzedniej aukcji – także na początku maja – MF sprzedawało drożej, przy maksymalnej rentowności 1,65 proc.

W raporcie przedaukcyjnym ekonomiści banku Pekao wskazywali, że MF nie powinno mieć problemów ze sprzedażą oferowanych obligacji, bo w ostatnich tygodniach było widać wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorów polskimi papierami długoterminowymi. Z kolei obligacje dwuletnie chętnie kupują banki.