Manley obejmie stery w ACEA od stycznia na rok po prezesie Grupy PSA, Carlosie Tavaresie, który kierował ta organizacją przez dwie kolejne kadencje.

Manley pomaga teraz przewodniczącemu rady dyrektorów FCA, Johnowi Elkannowi w rozmowach z Tavaresem o szczegółach umowy fuzji obu firm samochodowych. FCA i PSA mają podpisać wiążącą umowę jeszcze w tym roku.

ACEA podała, że priorytetami w 2020 r. będą przygotowanie planu zarządzania przejściem na transport drogowy bez emisji spalin i jednoczesne zapewnienie zrównoważonego rozwoju europejskiej motoryzacji.

Ze Stanów napłynęła wiadomość, że 71 proc. zwykłych członków UAW poparło w głosowaniu nowy zbiorowy układ pracy wynegocjowany przez kierownictwo związku z dyrekcją FCA pod koniec listopada.

UAW doszedł do podobnego kompromisu, jak wcześniej w GM i Fordzie: FCA zobowiązał się zainwestować 9 mld dolarów, w tym 4,5 mld w 5 zakładów i stworzyć w ciągu 4 lat 7900 miejsc pracy, z czego 6500 w tych 5 zakładach. Pracownicy dostaną jednorazowe premie po 9 tys. dolarów, takie same warunki dostępu do ochrony zdrowia, pracownicy terminowi umowy o prace i możliwość awansów.