Blisko 100 uczestników- studentów i przedsiębiorców przedstawicieli biznesu, nauki i życia politycznego z Polski, a także Azji m.in. z Singapuru oraz Hong Kongu zapoznało się z systemami szkolnictwa wyższego oraz, w części biznesowej, z warunkami inwestycyjnymi w Azji, a także z możliwościami ekspansji polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza start-upów, na rynki azjatyckie. Nadrzędnym celem Kongresu była promocja współpracy polsko-azjatyckiej.

Rozmawiano m.in. o specyfice azjatyckich rynków o współpracy organów administracji publicznej i firm, które chcą eksportować na Daleki Wschód, a także o najczęściej popełnianych błędach. Wiele miejsca podczas paneli dyskusyjnych poświęcono też się szansom stojącym przed polskimi startupami, które chciałyby wejść na rynki Azji Południowo-Wschodniej.

Organizatorem Kongresu była organizacja Lotus League we współpracy z Europejskim Centrum Projektów Pozarządowych oraz Samorządem Studentów SGH. Więcej informacji o Lotus League oraz Kongresie znajduje się na stronie www.lotus-league.com oraz w mediach społecznościowych www.fb.com/lotusleagueorganisation.

- Rzeczpospolita była patronem medialnym wydarzenia.