UKNF na początku tego roku w ramach uwag do projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przedstawił propozycję dającą mu nowe możliwości – wprowadzanie kuratora do firm, które źle komunikują się z rynkiem, np. nie publikując raportów.

Ustanowienie kuratora w firmach miałoby być możliwe tylko w pewnych przypadkach. Miało dotyczyć spółek o znacznie rozproszonym akcjonariacie, których pogarszająca się sytuacja finansowa powoduje trudności w zapewnieniu działania organów lub następuje utrata kontaktu ze spółką. – Ideą propozycji UKNF dotyczącej instytucji kuratora było wprowadzenie do przepisów prawa instrumentu mającego na celu uporządkowanie sytuacji w spółkach. Zarówno w tych pozbawionych organów, jak i naruszających obowiązujące przepisy w zakresie rynku kapitałowego – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik Urzędu.

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że UKNF podtrzymuje chęć wprowadzenia proponowanego przez siebie przepisu. Dużo w tej sprawie jednak zależy od Ministerstwa Finansów. Biuro prasowe resortu zwraca uwagę, że propozycja dotycząca możliwości wprowadzania kuratora wywołała szereg wątpliwości wśród uczestników konsultacji zewnętrznych. „Wskazywano na istnienie tego rozwiązania w polskim porządku prawnym, który reguluje już instytucję kuratora oraz tryb jego ustanawiania. Podstawy w tym zakresie wyznacza art. 42 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w sytuacji, gdy osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. W szczególności wskazywano, że propozycja art. 68 d ust. 1 pkt 2 stanowi dokładne odzwierciedlenie przepisu art. 42 kodeksu cywilnego" – odpowiada MF. „W związku z tym i innymi licznymi wątpliwościami, a także mając na uwadze fakt, że propozycja ta nie była związana z celem ustaw, czyli implementacji przepisów unijnych, odstąpiono od dalszego procedowania tej propozycji. W zależności od wyników dodatkowych analiz ewentualne prace nad tym tematem będą prowadzone w ramach odrębnego procesu legislacyjnego" – dodaje MF.

Propozycja była różnie oceniana przez ekspertów. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazywało, że pomoże dyscyplinować krnąbrne spółki i zmniejszy ryzyko zawieszenia notowań, które najbardziej dotyka akcjonariuszy. Z kolei Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych sugerowało, że w przepisach są już niezbędne środki, których nadzorca powinien używać, gdy firmy źle wykonują obowiązki informacyjne.