Materiał partnera

Mimo tego iż pierwszy szok związany z pandemią już minął, firmy nadal koncentrują się przede wszystkim na utrzymaniu płynności i zachowaniu ciągłości biznesu. Wraz z odmrażaniem gospodarki i powolnym powrotem do regularnej aktywności gospodarczej temat Pracowniczych Planów Kapitałowych znów trafia do głównego obszaru zainteresowań przedsiębiorców. Zainteresowanie tematem przejawiają przede wszystkim przedsiębiorstwa średniej wielkości, które w większości skorzystały z przesunięcia terminów wdrożenia PPK przyjętego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Przesunięcie terminów wdrażania PPK w średnich firmach

Przypomnijmy, że jednym z zapisów przyjętych pod koniec marca było przesuniecie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach zatrudniających od 50 do 249 osób. Termin podpisania umowy o zarządzanie PPK został wydłużony do 27.10.2020, natomiast umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników do 10.11.2020. Firmy mogły kontynuować rozpoczęty już proces wdrażania programu lub odłożyć go do jesieni.

Wiele średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób), a więc tych, dla których obowiązującym terminem wdrożenia przed wybuchem pandemii był 11 maja, nie zaprzestało przygotowań do wdrożenia PPK. Kontynuują proces w sposób zdalny. Z takiego rozwiązania korzystają m.in. klienci PFR TFI, gdzie cały proces, począwszy od przygotowania do wdrożenia, przeprowadzenia szkoleń, a nawet sam moment podpisania umowy odbywa się online.

Możliwe zdalne wdrożenie PPK

W dobie pandemii koronawirusa przekazywanie informacji oraz szkolenia dotyczące wdrożenia PPK przeniosły się do świata cyfrowego. Dla wygody pracodawców PFR TFI udostępniło elektroniczne wersje broszur, przesłało mailing informacyjny, a także przygotowało cykl artykułów o PPK oraz filmy edukacyjne. Również na stronie internetowej PFR TFI udostępniono szereg materiałów dotyczących PPK, z których każdy zainteresowany może skorzystać. Pracodawcy mogą otrzymać także pomoc od zespołu ekspertów PPK, którzy udzielają informacji telefonicznie i mailowo.

- Nasze wsparcie obejmuje działania skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Dla pracodawców, którzy podjęli decyzje o podpisaniu umowy o zarządzanie PPK z PFR TFI, organizujemy szkolenia w formie zdalnej. Szkolenia to okazja do uzyskania wszelkich wyjaśnień dotyczących zasad działania PPK. Z kolei z pracownikami spotykamy się podczas wideokonferencji, podczas których wyjaśniamy, jakie są korzyści z uczestnictwa w PPK. Prezentujemy także funkcjonalności serwisu IAT FI, który służy pracownikom m.in. do sprawdzania aktualnego stanu oszczędności oraz składania wybranych dyspozycji – tłumaczy Janusz Ryfka, menedżer ds. PPK w PFR TFI.

Z tak szerokim wsparciem instytucji finansowej wdrożenie PPK powinno przebiec bezproblemowo, a czas, o który przedłużono termin wdrażania PPK w średnich firmach, będzie na pewno wystarczający aby wywiązać się z obowiązków związanych z PPK. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia całego procesu wdrożenia PPK oraz obsługi pracodawców w sposób zdalny - począwszy od zawarcia umowy o zarządzanie PPK, poprzez szkolenia, przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz dystrybucji materiałów, aż po zawarcie umowy o prowadzenie PPK i zgłoszenie pracowników do programu – dodaje Janusz Ryfka.

Biorąc pod uwagę fakt, iż do października pozostało już tylko kilka miesięcy, w tym okres wakacyjny, firmy, które wstrzymały się z wdrożeniem PPK, powinny rozpocząć proces wyboru instytucji finansowej. Pierwszym krokiem powinna być robocza lista kryteriów i oczekiwań wobec usługodawcy. Warto porównać kilka ofert i wybrać tę spełniającą najwięcej oczekiwań. Z pewnością cenne będzie indywidualne podejście instytucji finansowej do klienta. Każdy przedsiębiorca ma własną specyfikę i wynikające z niej potrzeby i oczekiwania – to do nich powinna być dopasowania oferta. Z pewnością, myśląc o wyborze instytucji, której powierzymy utworzenie i zarządzanie PPK, warto też przyjąć perspektywę długoterminową, bo w takiej działają PPK. Dlatego bardzo liczą się wiarygodność i stabilna pozycja zarządzającego.

- Materiał partnera