Fundusz Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji – do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca tego roku. Wkrótce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów walutowych.

- Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wpierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie. To jeden z elementów Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego udzieliliśmy wsparcia w nowej formule już dla ponad 20 tysięcy firm, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 16 mld zł. To olbrzymi zastrzyk dla gospodarki w tym trudnym okresie – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

Z gwarancji najchętniej korzystają firmy produkcyjne, handlowe i z sektora budowlanego. Dotychczas najwięcej gwarancji otrzymały przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (66) śląskiego (43) i wielkopolskiego (30).

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych: zabezpieczenie - do 80 proc. kwoty kredytu, przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej firmy, kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące, gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego, z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.