Synthos Green Energy zgłosił się do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o opinię co do oczekiwanego przez regulatora zakresu informacji na temat technologii, którą zamierza wykorzystać przy budowie małego reaktora modułowego (tzw. SMR). Pismo przygotował wraz z partnerami – fińskim Fortum Power and Heat Oy, amerykańskim operatorem elektrowni atomowych Exelon Generation oraz dostawcą technologii GE Hitachi Nuclear. – To pierwszy krok. Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia procesu regulacyjnego wspólnie z PAA – zapewnia Rafał Kasprów, prezes Synthos Green Energy.

Należąca do Michała Sołowowa grupa Synthos już na początku 2019 r. rozpoczęła rozmowy z GE Hitachi w sprawie małego reaktora. Jesienią zeszłego roku firmy podpisały porozumienie o współpracy, które następnie było rozwijane i uszczegóławiane. Reaktory o mocy elektrycznej 300 MW i cieplnej 870 MW mogłyby zasilać fabryki i miejskie sieci ciepłownicze.

Tymczasem polski rząd stawia na duże bloki jądrowe. Nowa wersja programu polskiej energetyki jądrowej przewiduje budowę jednostek o mocy powyżej 1 000 MW, a pierwsza z nich ma ruszyć w 2033 r. Program wskazuje jednocześnie, że małe reaktory znajdują się dopiero w fazie rozwojowej, a ich wdrożenia komercyjnego można oczekiwać ok. 2040 r. „Do chwili obecnej nie zawarto jeszcze żadnych kontraktów na budowę, brak jest też pełnej dokumentacji projektowej i dokumentacji realizacyjnej (projekty budowlane) mogącej być przedmiotem weryfikacji" – czytamy w dokumencie. Można więc wnioskować, że ewentualnym rozwojem małych reaktorów w Polsce będą zainteresowani wyłącznie prywatni inwestorzy. – Wierzymy, że w polskim programie energetyki jądrowej jest miejsce dla rozwoju i rozmieszczenia zarówno SMR-ów, jak i dużych elektrowni jądrowych. Produkcja czystej, taniej i niezawodnej energii z elektrowni jądrowych przyniesie znaczące korzyści w zakresie realizacji celów związanych ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym zarówno dla rządu, jak i przemysłu – stwierdził Ralph Hunter, dyrektor zarządzający Exelon Nuclear Partners.