Fundacja Semper Simul związana z rodziną Marka Piechockiego przejęła kontrolę nad odzieżową grupą LPP. Jak wynika z komunikatu giełdowej spółki, Semper Simul dysponuje 40,3 proc. akcji dających 65,997 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Z kolei z innego komunikatu przekazanego na giełdę wynika, iż fundacja Sky związana z Jerzym Lubiańcem za 175 tys. akcji uprzywilejowanych LPP otrzymała równowartość 1,47 mld zł, czyli 8406 zł za papier. Zmniejszyła zaangażowanie do 2,77 proc. wszystkich akcji LPP odpowiadających 1,58 proc. głosów na WZ.

Ponieważ Semper Simul przekroczyła próg 33 proc. głosów na WZ spółki, to zgodnie z przepisami musi ogłosić wezwanie na akcje LPP (do przynajmniej progu 66 proc. w głosach) po cenie, którą ostatnio zapłaciła. Oferta - ogłoszona przed końcem sesji w piątek - to jednak formalność. Opiewa na zaledwie 111 walorów. Cena to wspomniane 8406 zł.

LPP w tym tygodniu sprzedało w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu akcje własne stanowiące niecały 1 proc. wszystkich po 6600 za papier.