Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy na piątkowym posiedzeniu postanowiła przeprowadzić audyt wszystkich zezwoleń na wydobycie surowców naturalnych, które zostały wydane w kraju od 1994 roku.

- Zapadła decyzja: w niedługim czasie zostanie przeprowadzony audyt wszystkich bez wyjątku pozwoleń wydanych od 1994 roku. Będą publicznie dostępne informacje o każdym zezwoleniu: to gdzie jest ono fizycznie zlokalizowane, na terenie jakiej gminy; o wszystkich beneficjentach, o wszystkich właścicielach wszystkich certyfikatów. Te informacje będą przekazywane bezpośrednio obywatelom Ukrainy - powiedział Aleksy Daniłow, sekretarz RBNiO.

Władze jasno zapowiadają, że jeśli podczas kontroli ujawnione zostaną naruszenia warunków koncesyjnych, wówczas takie zezwolenia zostanie zgodnie z prawem zwrócone „narodowi ukraińskiemu".

RBNiO już nałożyła sankcje na 19 firm: GeoConnect, Globalgeoinvest, Transsetgeo, Geopost, Geovertical, Geotarget, Nadrapride, Geofors, Geostens, Nadravestgroup, Bestoil Company, Nadra Prostyr , Infogeotrend, Egin Marka, Ecogasalliance, Epival Energy, Unolit Oil, Profinaft, Bestgeotech.

- W odniesieniu do tych 19 firm, został zastosowany maksymalny rodzaj sankcji, jakich można użyć - powiedział Daniłow.

Ukraina ma bogate złoża rud żelaza i manganu, uranu, węgla koksującego, siarki, soli kamiennej i potasowej, surowców do produkcji cementu. Ma też złoża gazu i największe w Europie złoża łupków bitumicznych pozwalających na produkcję gazu łupkowego. Co ważne, ukraińskie złoża zawierają surowce wysokiej jakości, z małą ilością zanieczyszczeń.

Do tej pory kraj nie potrafi jednak należycie wykorzystać tych bogactw. Od dziesięcioleci ukraińskie zasoby naturalne są eksploatowane w wielu wypadkach rabunkowo przez grupy mafijne, a koncesje udzielane z naruszeniem prawa, za łapówki.