W dobie pandemii UDT proponuje nowoczesne rozwiązania online

Od wielu tygodni funkcjonujemy w rzeczywistości stanu zagrożenia epidemicznego.

Publikacja: 15.05.2020 10:00

W dobie pandemii UDT proponuje nowoczesne rozwiązania online

Foto: Fot./materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z UDT

Mimo to Urząd Dozoru Technicznego, realizując przepisy ustawy o dozorze technicznym oraz dążąc do zachowania ciągłości działania przedsiębiorstw i instytucji wykorzystujących infrastrukturę techniczną, na bieżąco przeprowadza inspekcje urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności. Środki, które podjął Urząd Dozoru Technicznego w tym celu, to przede wszystkim minimalizacja ryzyka poprzez ograniczanie kontaktu bezpośredniego. Dbamy również o to, aby każdy z naszych inspektorów prowadzący badania wyposażony był w środki ochrony indywidualnej – kombinezon, odpowiednią maseczkę, rękawiczki oraz płyn antybakteryjny.

Partnerzy UDT doceniają wymianę informacji drogą telefoniczną lub e-mailową, zwracając uwagę na dodatkowy kanał komunikacji, jakim jest elektroniczny portal eUDT. Uruchamiając pod koniec 2018 roku internetowy portal klienta eUDT, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko kanał ten stanie się jednym z podstawowych sposobów komunikacji naszych klientów z urzędem. Dzięki eUDT jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Na portalu zarejestrowało się już kilka tysięcy firm, a inspektorzy UDT wystawili ponad 80 tysięcy dokumentów elektronicznych – protokołów i decyzji administracyjnych.

Adam Ogrodnik, wiceprezes UDT. Fot./materiały prasowe

Wszelkie pisma, wnioski i pytania można kierować do nas elektronicznie. Portal posiada specjalny moduł do obsługi wielu spraw z różnych obszarów działalności UDT. Dostępne są tam m.in. wnioski dotyczące inspekcji urządzeń, certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do urządzeń zawierających f-gazy, certyfikacji instalatorów w zakresie OZE, czy też badań stacji ładowania stanowiących ważny element infrastruktury elektromobilności.

Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne. Każdy użytkownik, po dokonaniu rejestracji i utworzeniu swojego profilu na portalu, jest weryfikowany i otrzymuje dostęp do informacji na temat eksploatowanych przez siebie urządzeń. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą sami nadawać dostępy swoim pracownikom lub upoważniać wskazane osoby do uzyskania dostępu do ich danych.

Kolejną funkcjonalnością dla firm eksploatujących urządzenia techniczne, zachęcającą do korzystania z portalu, jest udostępnienie w nim elektronicznej wersji dokumentów dotyczących badań technicznych i rozliczeń. Przydatna jest także opcja płatności elektronicznych pozwalająca na dokonanie przedpłaty za sprawdzenie kwalifikacji lub opłacenie wybranych rachunków. Bez wychodzenia z domu, bez ryzykownych wizyt w banku czy na poczcie można zapłacić bezpośrednio kartą płatniczą, BLIK-iem lub przelewem online i otrzymać potwierdzenie realizacji płatności na wskazany adres e-mail.

Dla każdego wysłanego zgłoszenia np. w celu uzyskania pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację lub też zgłoszenia badania urządzenia w toku eksploatacji każdy klient otrzyma elektroniczny dokument UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) informujący o zarejestrowaniu wniosku w systemach teleinformatycznych UDT. Do wniosku można załączyć dokumentację techniczną czy inne niezbędne dokumenty. Wypełniony formularz możemy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Użytkownik portalu może uzyskać kontakt z osobą obsługującą daną sprawę. Może także śledzić jej stan. Portal pozwala przeglądać informacje dotyczące urządzeń technicznych, planowane terminy badań czy terminy ważności decyzji administracyjnych.

Zarówno decyzje administracyjne, jak i protokoły z badań technicznych są wystawiane w formie dokumentów elektronicznych. Każdy z inspektorów UDT wyposażony jest w mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny, który umożliwia podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów elektronicznych w aplikacji wspomagającej pracę inspektora na miejscu badania. Wyeliminowanie papierowych dokumentów ogranicza ryzyko zakażenia, eliminując konieczność kontaktu bezpośredniego eksploatującego i inspektora. Zgodę na korzystanie z dokumentów elektronicznych każdy klient może wyrazić za pośrednictwem portalu eUDT.

Wszystkie decyzje administracyjne, protokoły i raporty z badań oraz pozostała dokumentacja związana z urządzeniami są dostępne w jednym, bezpiecznym miejscu. Tak przechowywane dokumenty nie wymagają dodatkowej ochrony czy archiwizacji. Ułatwia to wypełnienie zaleceń regulaminów, procedur czy audytów.

Pomocą w ograniczaniu zagrożenia związanego z epidemią może być także funkcjonalność nadawania dostępu do danych o urządzeniach biurom rachunkowym czy konserwatorom. Spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, która się na to zdecyduje, może ustalić z konserwatorem, że wpisy w dzienniku konserwacji będą dokonywane za pośrednictwem portalu eUDT. Znacznie ułatwi to bieżący dostęp do tych informacji obu stronom i wyeliminuje potrzebę sporządzania dzienników w formie papierowej.

Dla eksploatujących, którzy mają bardzo dużą liczbę urządzeń objętych dozorem UDT, dostępne jest dodatkowe rozwiązanie pozwalające na integrację danych z portalu eUDT z wewnętrznymi systemami przedsiębiorstwa za pośrednictwem interfejsu API (standard REST).

Szereg ograniczeń, mających pomóc w walce z epidemią, dotknęło także Urzędu Dozoru Technicznego. W tym szczególnym czasie staramy się być w zgodzie z naszą misją, którą jest wspieranie rozwoju i dbanie o bezpieczeństwo. Teraz pomaga nam w tym także technologia. Zależy nam, by usługi na rzecz bezpieczeństwa świadczone były odpowiedzialnie. Dzięki temu możemy się przyczyniać do nieprzerwanych dostaw leków czy żywności. Dbamy o to, aby wszyscy mogli bezpiecznie korzystać z urządzeń technicznych, na których sprawności polegamy w codziennym życiu. Także w tych wyjątkowych miesiącach. Zachęcamy do korzystania z portalu eudt.gov.pl.

- Materiał powstał we współpracy z UDT

Biznes
Firmy coraz więcej pieniędzy wydają na krajowy sport. Będzie rekord?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes
Igor Klaja, prezes 4F: Budujemy polskiego Adidasa
Biznes
Poczta Polska dostanie wielki przelew z budżetu państwa
Biznes
Ofensywa marketingowa Nike przed olimpiadą
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biznes
Potężne uderzenie w rosyjskie metale. Zabroniony import i handel na giełdach