Ponadto zostanie wypłacona premia pracownikom na zasadach wypracowanych wcześniej w zakładach JSW - koszt tej premii to 34 mln złotych. Zostanie również etapowo przeprowadzona standaryzacja stanowisk pracy. Realizacja tego przedsięwzięcia ma kosztować 30 mln złotych.

Ustalono także wstępny terminarz prac zespołów złożonych z przedstawicieli zarządu JSW oraz związków zawodowych. Zespoły mają się zająć wartościowaniem stanowisk pracy, stworzeniem nowej siatki płac, a także nowego sytemu premiowania. Zarząd zobowiązał się do tego, by efekty prac zespołów ds. budowy siatki płac i systemu premiowania nie spowodowały obniżenia indywidualnych wynagrodzeń. Mają tego przypilnować związki zawodowe.

- Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni z podpisanego porozumienia, bo to pozwoli spółce spokojnie funkcjonować, daje to również stabilizację pracownikom - ocenia Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. - Nie uzyskaliśmy stu procent wysuwanych przez nas żądań. Uzyskaliśmy natomiast ważną rzecz, jaką jest stały wzrost płacy zasadniczej.