Obecnie kapitalizacja firmy informatyczno-konsultingowej wynosi 150 mln zł. – Przez wzrost wartości rozumiem kapitalizację, z którą w parze powinien iść wzrost sprzedaży i zysków – dodaje. Maciejewicz zastąpił na stanowisku Marka Kobiałkę, głównego akcjonariusza firmy (przez Well.com Holding kontroluje 38,45 proc. kapitału), który zrezygnował z kierowania spółką i przeszedł na stanowisko doradcy zarządu. W przyszłości chce wejść do rady nadzorczej.

Nowy prezes, w przeszłości współtwórca i wieloletni szef polskich oddziałów Deloitte & Touche oraz A.T. Kerney, a także wiceprezes PKN Orlen, nie zamierza robić rewolucji w Infovide-Matrix. Firma tak jak dotychczas będzie opierała swoją działalność na świadczeniu usług informatyczno-konsultingowych dla telekomunikacji, sektora finansowego i publicznego.

Deklaruje, że położy większy nacisk na rozwój grupy przez przejęcia. – Infovide-Matrix prowadziło bardzo konserwatywną politykę w tym zakresie. Nie wykorzystywało swojego potencjału finansowego, w tym możliwości lewarowania – twierdzi. Nie chce zdradzić, kiedy należy się spodziewać pierwszych akwizycji. – Więcej będziemy mogli powiedzieć po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą nowej strategii, nad którą prace powinny się zakończyć latem – dodaje.